Gayrimenkul, Mülk, Emlak vergisi, Planlama ve İnşaat

 • Her türlü gayrimenkul muamelesinde pazarlık aşamasından satış sözleşmelerine, birleşme sözleşmelerinden kira ve finansal kiralama sözleşmelerine, Tapu dairesine kayıt işlemlerinden İsrail Gayrimenkul İdare Memurluğuna ve İpotek şirketleri vs.’de Müşterilerin temsil edilmesi.
 • Müteahit, imarcı ve toprak sahiplerinin temsil edilmesi. Plan aşamasından tamamlanana kadar düzenli iş rehberliği ve gayrimenkul projelerinin oluşması için destek sağlanması.Daire, müstakil ev, arsa, endüstri binaları, tarım arsaları ve diğer gayrimenkul alıcı ve satıcı taraflarlarıyla müzakereler ve tarafların temsilciliği.
 • Mülkiyet hakkı kaydı, hakların kaydı, sahiplik ve kullanım hakları, arazilerin yeniden parsellenmesi, ortaklıklar ve gayrimenkul idaresi ve bakım sözleşmeleri.
 • Devralan gurupların ve gayrimenkul derneklerinin temsil edilmesi.
 • 38 no’lu Milli Ana Plan’ı uygulayanların muamelelerini denetleme ve temsil etme
 • Büro, hem özel hem de ticaret sektöründen şirketleri vergi dairelerinde (Gelir vergisi, alım vergisi, emlak vergisi vs.), yerel makamlarda (Katma değer vergisi, kalkınma harç ve vergisi, inşaat ruhsatı, toprak istimlakları, haciz ve tazminat), planlama ve inşaat komitelerinde, mühendislik idareleri, temyiz mahkemelerinde ve gayrimenkul konusundaki çeşitli durumlarda temsil eder.
 • Kentsel inşaat planları başlatımı ve temsilciliği ve inşaat haklarını arttırma.
 • Aralarında yeniden parselleme konuları, inşaat hataları, tahliye, bir sözleşmenin uygulanması, kayıt hakları ve diğer finansal iddiaları da içeren gayrimenkul konusunda dava etme.

Ücretsiz danışma →

Veraset, evlilik ve aile

 • Vasiyetname, evlenmden önce ve sonra imzalanan evlilik sözleşmeleri, boşanma anlaşmaları ve uzlaşma.
 • Veraset davaları, vasiyetnameler ve miras bırakılanlar
 • Presentación de demandas ante tribunales de familia y el tribunal rabínico, relativas a órdenes de Veraset konularında, çocuk nafakası, babalık davaları, çocuk velayeti ve mülk davaları alanında vb. Aile Mahkemelerinde ve Dini Mahkemelerde davalar açmak.

Ücretsiz danışma →

Ticari – Medeni Hukuk

 • Büro, pazarlık sürecinde rehberlik, sözleşme taslağı hazırlamada ve sözleşme düzenleme alanlarında hukuki ve ticari danışmanlık vermektedir. Şirket kurma, kurulan şirketin sicil kaydının yapılması, ortaklıklar ve birlikler verdiği diğer hukuki hizmetler arasındadır.

 • Büro, bireysel ve kurumsal müşterilerini, aralarında Temyiz Mahkemeleri ve arabuluculuk davalarının da bulunduğu değişik mahkemelerde temsil etmektedir.

Ücretsiz danışma →

Mali davalar ve icra

 • De-Kalo Hukuk Bürosu değişik mahkemelerde mali davalarla ilgilenmekte ve mahkme kararı alınmasını sağlamakta borçların tahsil edilebilmesi için senet ve çek çıkartılması ile ilgilenmektedir.

Ücretsiz danışma →

“Tırmanmaya Devam ettiğin müddetçe en yüksek dağ tepeleri dahi ulaşılabilirdir.”

De Kalo hukuk Firması kamu, özel sektor ve gerçek kişilere hizmet vermek üzere kurulmuştur. Firmamız, tüm müvekkillerine hukuki ve ticari profosyonel hizmetlerini mükemmelliyetçi ve en etkin şekilde sunmak için çalışmaktadır.

sign2


Ücretsiz Danışmanlık İçin Lütfen Formu Doldurunuz