משרד עורכי דין דה קלו מתמחה במתן שירותי תרגום נוטריוני – תרגום מסמכים משפות שונות ומתן אישור נוטריוני לנכונות התרגום. השירות ניתן על ידי מתרגמים מקצועיים ומאושרים על ידי נוטריון מוסמך, כך שאתם מקבלים תרגום נאמן למקור אשר תקף בכל מקום בו הוא נדרש.

לקבלת מידע נוסף אודות השירות צרו קשר בטלפון 03-5239111

מהו תרגום נוטריוני?

תרגום אשר קיבל את אישורו של נוטריון לכך שהוא נאמן למקור. תרגום שכזה נדרש פעמים רבות למסמכים שונים כאשר נמצאים בארצות אחרות, והוא מהווה אסמכתא מובהקת לכך שכל האמור בו מעביר באופן מדויק את התוכן שנכתב במסמך המקורי.

את האישור לתרגום נותן נוטריון מוסמך. על מנת שיוכל לספק אישור שכזה, עליו להיות בקיא בשפת המקור (השפה בה מסמך המקור נכתב) ובשפת היעד (השפה אליה מתרגמים את המסמך) כאחד. חתימתו של נוטריון נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו ומהימנותו של המסמך המתורגם כנאמן למקור התוכן שנכתב במסמך המקורי ומשמש כראיה בבית המשפט, או הרשויות האחרות בארץ ובחו”ל.
סעיף 15 לחוק הנוטריונים קובע כי עו”ד נוטריון מוסמך המספק שירותי תרגום נוטריוני חייב להיות בקיא בשפת המסמך המקורי ובשפת היעד אליה יתורגם המסמך. חשוב להדגיש כי הנוטריון אינו חייב בביצוע התרגום בידיו ובמקרה בו התרגום בוצע בידי אחר, מוטלת על הנוטריון החובה לבדוק את התרגום ולאשר נכונותו – ומשכך חובה עליו להיות בקיא בשתי השפות.
בהתאם לסעיף 15 לחוק הנוטריונים, “אישור תרגום”: “לא יאשר נוטריון נכונותו של תרגום אלא אם הוא שולט בשפה שבה נערך המקור ובשפה שאליה תורגם, והוא עצמו ערך את התרגום או בדק את נכונותו. נוטריון רשאי ליתן אישור נכונות תרגום לגבי כל מסמך, אף אם אין זהו המסמך המקורי אלא העתק מאושר ממנו, ובלבד שיציין עובדה זו באישור הנוטריוני, בכדי שמקבל האישור הנוטריוני של תרגום המסמך יידע את מהות ומקור המסמך שתורגם”. משמעות החוק היא, שאמנם הנוטריון לא צריך לבצע את התרגום בעצמו, אולם אם אדם אחר מבצע את העבודה, הנוטריון חייב לעבור על התרגום ולאשר את נכונותו (זאת הסיבה שעליו להיות בקיא בשתי השפות).

תרגום נוטריוני והצהרת מתרגם

תרגום נוטריוני
תרגום נוטריוני

אישור הצהרת מתרגם 

הצהרת מתרגם כי התרגום הוא מדויק ונכון אינה מהווה אישור נוטריון בדבר נכונות התרגום שבידיו. בכל מקרה, אישור הצהרת מתרגם אינה יכולה להוות תחליף לאישור נוטריוני לנכונות התרגום. כל שהנוטריון עושה במקרה זה הוא אישור כי המתרגם הצהיר וחתם בפניו על הצהרה בשפה המובנת לנוטריון.

חל איסור לעשות שימוש בתצהיר המתרגם כדי לעקוף את הצורך באישור נכונות תרגום נוטריוני. על כן, בשנת 2003 הוסף לתקנות הנוטריונים – תשל”ז 1977, סעיף 14א, “תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם” המציין כדלקמן:

א. נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם לעניין נאמנותו לשפת המקור של תרגום שערך, יציין על גבי האישור: “אישור זה אינו מהווה אישור נכונותו של התרגום על ידי הנוטריון על פי סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים, התשל”ו – 1976”.

ב. הנוטריון יסביר למבקש האישור קודם לעריכת האישור את משמעות ההערה על גבי האישור כאמור בתקנת משנה א.

סעיף זה נועד להבהיר כי הצהרת מתרגם לדיוק התרגום אינה מהווה אישור נוטריוני חוקי לנכונות התרגום ומשכך, החוק אוסר אישור הצהרת מתרגם כתחליף לאישור נוטריוני לנכונות תרגום. במקרה כזה הנוטריון רק מאשר כי המתרגם הצהיר וחתם בפניו על הצהרה בשפה המובנת לנוטריון.

שירותי תרגום נוטריוני של משרד עורכי הדין דה-קלו:

משרד עורכי הדין דה-קלו מתחמה בביצוע תרגומים נוטריוניים ובמתן אישורים נוטריונים לתרגום מסמכים.

השירותים שלנו:

  • שירותי תרגום ואישורים נוטריונים לנכונות תרגום מסמכים ממשרד הפנים כגון : תמצית רישום ממרשם האוכלוסין, תעודת שינוי שם, תעודת פטירה, תעודת לידה, תעודת נישואין, תעודת גירושין, תרגום נוטריוני של תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה וכד’. תרגומים נוטריוניים יתבצעו בשפות אנגלית, עברית, צרפתית, ספרדית, טורקית ולדינו.
  • שירותי תרגום ואישור נוטריוני לנכונות תרגום של תעודות לימוד ותארים אקדמאים ממוסדות חינוך ואקדמיה שונים, פסקי דין של בתי המשפט השונים, צוואות, מסמכי ירושה, הסכמי ממון וצווים שונים מבית משפט לענייני משפחה.
  • תרגום ומתן אישורים נוטריונים לתעודת יושר ממשטרת ישראל, תעודות רפואיות, מסמכים משפטיים שונים כגון: כתב תביעה, כתב הגנה, כתב תשובה, תצהירים, פרוטוקולים, מסמכי חברות (תעודת התאגדות, תזכיר ותקנון חברה), תרגום ואישור נוטריוני לנכונות תרגום.
  • מסמכים משפטיים שונים כגון: חוזים מסחריים, הסכמי מכר ורכישה, הסכמים במקרקעין, הסכמי שכירות ועוד.
  • כמו כן, מספק משרדנו שירותי תרגום ואימות נכונות תרגום למסמכים שונים, כגון חשבונות חשמל, מים, ארנונה, טלפון וכו’ להוכחת כתובת מגורים לשם פתיחת חשבונות בנק בחו”ל (utility bills).
    עו”ד דה-קלו מספק אישורים נוטריוניים לתרגומים בשפות בהן הוא בקיא – אנגלית, עברית, צרפתית, ספרדית וטורקית. אישורים אלה מהווים אסמכתא לכך שמדובר בתרגום נוטריוני לכל דבר.
  • מתן אישור נוטריון להצהרת מתרגם – אישור זה יינתן כאשר המתרגם הצהיר בפני הנוטריון כי הוא (המתרגם- המצהיר) בקיא בשפת המקור ובשפת היעד וכי תרגם את המסמך באופן הנאמן למקור. במקרה של תרגום מסמכים בשפות אחרות מלבד אנגלית, עברית, צרפתית, ספרדית, טורקית ולדינו –  משרדנו יכול לספק אישורים נוטריונים לתצהיר מתרגם מקצועי – אישורים נוטריונים לתצהיר מתורגמן או בשיתוף פעולה עם נוטריונים אחרים הבקיאים בשפות אלה.

מאמרים נוספים בנושא

“אישור הצהרת מתרגם” למול “תרגום נוטריוני”

אישור נכונות תרגום

גוגל טרנסלייט ותרגום נוטריוני

תרגום תעודת יושר

תרגום נוטריון כתובת מגורים

תרגום נוטריון מסמכי חברה

תרגום נוטריון גיליון ציונים

תרגום נוטריון דרכון

תרגום נוטריון חוזים

תרגום נוטריוני חשבון ארנונה

תרגום נוטריון חשבון טלפון

תרגום נוטריון חשבון מים

תרגום נוטריון חשבונות – Utility Bill

תרגום נוטריון חשבונית מס

תרגום נוטריון טפסי מס

תרגום נוטריון כתובת מגורים

תרגום נוטריון לאמזון

תרגום נוטריון לחשבון חשמל

תרגום נוטריון למסמכי בנק

תרגום נוטריון למסמכים לצורך לימודים בחו”ל

תרגום נוטריון למסמכים לצורך נישואין בחו”ל

תרגום נוטריון לתעודת בגרות

תרגום נוטריון נסח חברה

תרגום נוטריון נסח טאבו

תרגום נוטריון עוסק מורשה

תרגום נוטריון צוואה

תרגום נוטריון רישיון נהגיה

תרגום נוטריון רישיון קנביס

תרגום נוטריון תמצית רישום

תרגום תעודת גירושין

תרגום נוטריון תעודת התאגדות חברה

תרגום נוטריון תעודת מקצוע

תרגום נוטריון תעודת נישואין

תרגום נוטריון תעודת שינוי שם

תרגום נוטריון תעודת תואר – דיפלומה

תרגום נוטריון תקנון חברה

תרגום נוטריון פסק דין

תרגום נוטריון צו ירושה וצו קיום צוואה

תרגום נוטריון רישיון עסק

תרגום נוטריון תעודת זהות

תרגום נוטריון תעודת שחרור מהצבא

תרגום נוטוריון תעודת לידה