Open/Close Menu Advocates and Notaries

חוק מגורשי ספרד מאפשר קבלת אזרחות פורטוגלית רק למבקשים בגירים, מעל גיל שמונה עשרה, אך בעקבות תיקון לחוק, גם ילדים יכולים לקבל אזרחות פורטוגלית וליהנות מכל ההטבות והזכויות הגלומים בדרכון הפורטוגזי. אזרחות פורטוגלית היא הזדמנות פז ודרך נהדרת להשקיע בעתיד של הילדים ולהבטיח כי גם הילדים וגם צאצאיהם בעתיד ייהנו מאינספור הטבות שמקנה הדרכון הפורטוגזי…

קיבלתם אזרחות פורטוגלית, בהתאם לחוקי ההגירה בפורטוגל גם בת הזוג שלכם יכולה להגיש בקשה לקבלת אזרחות מתוקף היותכם נשואים. זוהי בשורה נהדרת, ובמיוחד לבני הזוג שאינם זכאים בעצמם לקבלת אזרחות פורטוגלית. בשנת 2015 עבר חוק המאפשר לצאצאים של מגורשי חצי האי האיברי שבו שוכנות ספרד ופורטוגל לקבל אזרחות פורטוגלית המעניקה לבעליה גם דרכון אירופאי עם…

קיבלתם אזרחות פורטוגלית, בהתאם לחוקי ההגירה בפורטוגל גם בן הזוג שלכם יכול להגיש בקשה לקבלת אזרחות מתוקף היותכם נשואים. זוהי בשורה נהדרת, ובמיוחד לבני הזוג שאינם זכאים בעצמם לקבלת אזרחות פורטוגלית. בשנת 2015 עבר חוק המאפשר לצאצאים של מגורשי חצי האי האיברי שבו שוכנות ספרד ופורטוגל לקבל אזרחות פורטוגלית המעניקה לבעליה גם דרכון אירופאי עם…

בהתאם לסעיף 136 לחוק הירושה, תשכ”ה- 1965 (להלן: “חוק הירושה”) “בית המשפט בישראל מוסמך לדון בעניין ירושתו של כל אדם שמושבו ביום מותו היה בישראל או שהניח נכסים בישראל”. סעיף 137 לחוק הירושה קובע במפורש את כללי ברירת הדין: “על הירושה יחול דין מושבו של המוריש בשעת מותו, חוץ מן האמור בסעיפים 138 עד 140.”   ישנם…

בהתאם לסעיף 136 לחוק הירושה, תשכ”ה- 1965 (להלן: “חוק הירושה”) “בית המשפט בישראל מוסמך לדון בעניין ירושתו של כל אדם שמושבו ביום מותו היה בישראל או שהניח נכסים בישראל”. סעיף 137 לחוק הירושה קובע במפורש את כללי ברירת הדין: “על הירושה יחול דין מושבו של המוריש בשעת מותו, חוץ מן האמור בסעיפים 138 עד 140.” ישנם…

בהתאם לסעיף 136 לחוק הירושה, תשכ”ה- 1965 (להלן: “חוק הירושה”) “בית המשפט בישראל מוסמך לדון בעניין ירושתו של כל אדם שמושבו ביום מותו היה בישראל או שהניח נכסים בישראל”. סעיף 137 לחוק הירושה קובע במפורש את כללי ברירת הדין: “על הירושה יחול דין מושבו של המוריש בשעת מותו, חוץ מן האמור בסעיפים 138 עד 140.” ישנם…

  בהתאם לסעיף 136 לחוק הירושה, תשכ”ה- 1965 (להלן: “חוק הירושה”) “בית המשפט בישראל מוסמך לדון בעניין ירושתו של כל אדם שמושבו ביום מותו היה בישראל או שהניח נכסים בישראל”. סעיף 137 לחוק הירושה קובע במפורש את כללי ברירת הדין: “על הירושה יחול דין מושבו של המוריש בשעת מותו, חוץ מן האמור בסעיפים 138 עד 140.”…

לנוטריון סמכות מיוחדת לאשר, לאמת ולערוך מסמכים משפטיים שונים. סמכות זו הוענקה לנוטריון בחוק הנוטריונים. החתימה של הנוטריון על כל סוג של מסמך מהווה אישור למקוריות מסמך, לזהות אדם אשר חתום על מסמך, על האותנטיות של המסמך ועל העובדה כי המסמך נכתב ונחתם ברצונו הטוב והחופשי של החותם. חתימת הנוטריון היא חתימה מקובלת ומאושרת הן…

נוטריון הוא עורך דין אשר קיבל סמכות מיוחדת בחוק לאשר, לערוך ולאמת מסמכים מסוימים או חתימות בהתאם לסמכויותיו כפי שמגדיר החוק. חתימתו של הנוטריון נחשבת בעיני רשויות שונות כאישור למקוריותו של המסמך, כאישור לזהות החתום על המסמך או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי נוטריון משמשים כראייה בבית המשפט או בפני…

נוטריון הוא עורך דין אשר החוק העניק לו סמכות מיוחדת לאשר, לאמת ולערוך מסמכים משפטיים שונים. החתימה של הנוטריון על כל סוג של מסמך מהווה אישור על מקוריות המסמך, על זהות האדם החתום על המסמך, על האותנטיות של המסמך ועל העובדה כי המסמך נכתב ונחתם ברצונו הטוב והחופשי של החותם. חתימתו של הנוטריון היא חתימה…

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: