משרדנו מעניק שירותי נוטריון לסוגיהם, בשפות טורקית, צרפתית, ספרדית, אנגלית ועברית. עו”ד סמי דה-קלו משמש כנוטריון החל משנת 1991 ועו”ד עופר דה-קלו החל משנת 2014.

משרד עורכי הדין דה-קלו מספק את השירותים הנוטריוניים הבאים:

מהי צוואה נוטריונית? צוואה נוטריונית היא צוואה מאושרת על ידי נוטריון, המאשר כי היא נקראה…

בהתאם לסעיף 7(11) לחוק הנוטריונים תשל”ו-1976 לנוטריון סמכות “לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת…

דינים וחוקים שונים מתייחסים למונח “נוטריון ציבורי”, על כן בסעיף 7(10) לחוק הנוטריון תשל”ו-1977 העניק…

עריכת מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת…

עריכת העדה של מסמך סחיר היא בסמכות הנוטריון בהתאם לסמכות שהוענקה לו כאמור בסעיף 7(8)…

אישור נכונות עריכת מלאי מאשר כי רשימת מלאי הינה נכונה ומלאה וסמכות זו מוקנית לנוטריון…

אישור חיים נוטריוני הוא אישור שאדם פלוני חי. אישור זה ניתן בהתאם לסמכות הנוטריון אשר…

לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת תצהיר נוטריוני הוא תצהיר מאושר על ידי נוטריון, המאשר כי…

משרד עורכי דין דה קלו מתמחה במתן שירותי תרגום נוטריוני – תרגום מסמכים משפות שונות…

אישור העתק נאמן למקור הוא אישור כי צילום מסמך או העתק מסמך הינו זהה ומתאים…

אימות חתימה על ידי נוטריון מאשר כי החותם על מסמך הינו אכן האדם הנכון לאחר…

אימות חתימה נוטריוני מאשר כי החותם על מסמך הוא אכן האדם החותם, לאחר שזוהה על…

שכר טרחת הנוטריון קבוע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל”ט-1978. לנוחותכם, להלן קישור לאתר האינטרנט של משרד המשפטים, המציג את התעריפים העדכניים: לחץ כאן לכניסה לאתר.

משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם מתרגמים מקצועיים ומספק שירות מהיר, מקצועי ויעיל.

המשרד מנפיק אך ורק אישורי נוטריון תיקניים ולא אישור ל”הצהרת מתרגם”. על כן, נכונותו של כל תרגום היוצא את משרדנו, נערבת בחתימה אישית של הנוטריון.

במקרים מסוימים ניתן לקבל שירותים נוטריונים גם מחוץ למשרד (בבית הלקוח, בבית העסק, בבית חולים, בבית אבות, וכו’), בכפוף לחוק הנוטריונים. שימת לב לתקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים תשל”ז – 1977 הקובעת כי לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים, או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצא ביום עשיית הפעולה. את התעודה יש לצרף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון.