– או –

  פשוט מצא את התשובות כאן:

  ש
  מהו אימות חתימה נוטריוני?
  תאימות חתימה נוטריוני מאשר כי החותם על מסמך הוא אכן האדם החותם, לאחר שזוהה על ידי הנוטריון, בהתאם לדרישות חוק הנוטריונים.
  ש
  מהו אישור נוטריוני לנכונות של העתק מסמך?
  תאישור העתק נאמן למקור הוא אישור כי צילום מסמך או העתק מסמך הינו זהה ומתאים למסמך המקורי.
  ש
  מהו אישור נכונות של תרגום מסמך?
  תאישור נוטריון לנכונות תרגום מהווה אסמכתא לכך שהתרגום נאמן למקור. בכדי שנוטריון יוכל לתת אישור מהסוג הזה, עליו להיות בקיא בשפת המקור (השפה בה מסמך המקור נכתב) ובשפת היעד (השפה אליה מתרגמים את המסמך).
  ש
  מהו אישור תצהיר נוטריוני?
  תתצהיר נוטריוני הוא תצהיר מאושר על ידי נוטריון, המאשר כי המצהיר חתם על התצהיר בפניו לאחר שהוזהר כדין.
  ש
  מהו אישור שאדם פלוני חי?
  תאישור חיים נוטריוני הוא אישור שאדם פלוני חי.
  ש
  מהו אישור נכונותה של רשימת מצאי?
  תאישור נכונות עריכת מצאי מאשר כי רשימת מצאי הינה נכונה ומלאה.
  ש
  מהו אישור העדה של מסמך סחיר?
  תכאשר שטר נמשך במדינה אחרת ומבקשים לעשות בו שימוש בישראל, יש לפנות לנוטריון וזאת בהתאם לפקודת השטרות. בהתאם להוראות הפקודה, הנוטריון יודיע לאדם שבפניו יש להעיד את השטר אודות חילול השטר. העדה של מסמך סחיר היא כתב התראה בשל חילול שטר או אי תשלומו. אישור העדה נוטריוני הוא ראייה לכך שהשטר חולל.
  ש
  מהו אישור הסכם ממון?
  תאישור הסכם ממון הוא הסכם אשר מסדיר את נושא הרכוש והכספים בין בני זוג. בהתאם להוראות החוק, הסכם ממון אשר נחתם טרם הנישואין, ניתן לאישור על ידי נוטריון. לאחר הנישואין, רק בית משפט יכול לאשר הסכם ממון. הסכם ממון אשר לא מאושר כדין הוא חסר תוקף משפטי.
  ש
  מהי צוואה נוטריונית?
  תצוואה נוטריונית היא צוואה מאושרת על ידי נוטריון, המאשר כי היא נקראה בפני המצווה וכי המצווה הצהיר כאמור בצוואתו.
  ש
  מה ההבדל בין צוואה נוטריונית לצוואה אחרת?
  תבצוואה נוטריונית המצווה יכול לצוות את צוואתו בעל פה או בכתב בפני נוטריון ללא צורך בעדים, דבר המאפשר סודיות מוחלטת. בנוסף,המשקל הראייתי של צוואה נוטריונית (כמו גם צוואות בפני רשות) כבד יותר מצוואות אחרות.עובדה זו מחלישה טענות עתידיות פוטנציאליות לפסלות הצוואה.
  ש
  מהו אפוסטיל?
  תזהו מונח המתאר אישור הניתן על ידי רשות מוסמכת של מדינה, וכן תוארו של בעל התפקיד המאמת את נכונות החתימה על גבי תעודות ציבוריות (כגון תעודת נישואין, תעודת לידה או כל מסמך רשמי אחר שיצא מידי אחת מרשויות המדינה), ומאשר כי התעודה רשמית, מקורית והונפקה על ידי הרשות המוסמכת לכך. כמו כן מאשר האפוסטיל את סמכות הנוטריון לאשר מסמכים נוטריוניים. האפוסטיל מאמת את חתימת הנוטריון על גבי המסמך ומאשר כי הנוטריון החתום על המסמך הוא אכן נוטריון על פי דיני המדינה שהנפיקה את האפוסטיל.
  ש
  מדוע צריך אישור אפוסטיל?
  תבהתאם לאמנת האג משנת 1961, מדינות זרות דורשות אישור אפוסטיל של מסמכים ציבוריים או אישורים נוטריונים המונפקים על ידי מדינה זרה אחרת. האפוסטיל נועד לחסוך חלק משרשרת אימותים להם נדרש אדם המבקש להציג תעודה ציבורית ממדינה אחת במדינה אחרת.

  – בקשת ייעוץ חינם –