Open/Close Menu Advocates and Notaries
נוטריון בתל אביב

נוטריון בתל אביב הינו עורך דין, אשר הוסמך ע”י המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים ועיסוקו מוסדר בחוק הנוטריונים. על מנת להגיש בקשה לרישיון נוטריון בתל אביב יש לעמוד בכללים הבאים:

  • אזרח ישראלי או תושב קבע.
  • חבר בלשכת עורכי הדין מעל 10 שנים במקצוע, כאשר מתוכם לפחות 5.5 שנים עיסוק בעריכת דין בישראל.
  • עורך הדין ללא רישום פלילי החובה בצידו קלון בישראל ובחו”ל (להוציא מקרים מיוחדים בהם חלפו 10 שנים מיום העונש)
  • עורך הדין בעל רישיון עו”ד בתוקף, לא הושעה, לא בוטל או תלוי.
  • ועוד.

כיום עיסוקו של נוטריון בתל אביב מוסדר בחוק הנוטריונים. סמכותו ומשרתו הינה על פי הדין הישראלי וכוללת טווח רחב של תחומים הנוגעים לנושאים שונים החל מעולם העסקים ועד לעניינים משפחתיים.

על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים מוסמך נוטריון תל אביב לבצע את הפעולות הבאות :

1. לאשר נכונותה של רשימת מצאי;
2. להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;
3. לספק אישור בדבר נכונותו של העתק מסמך ;
4. לערוך העדה של מסמך סחיר;
5. לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין;
6. לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;
7. לאמת חתימות על מסמכים;
8. לאשר נכונותו של תרגום מסמך;
9. לאשר שאדם פלוני חי;
10. לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;
11. לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת.

המחוקק קובע חוקים נוספים אחרים הקובעים סמכויות ותפקידים לנוטריון תל אביב, שעיקרם אישור ותרגום מסמכים המוגשים לרשויות וגופים שונים בארץ ובעולם. כך, למשל, חוק אימוץ ילדים, התשמ”א-1981. תהליך האימוץ מותנה באישורי גופים הרלוונטיים לאימוץ בארצות שונות, בתרגום מהיימן של החוק במדינה הזרה כחלק מחוות דעת כללית עליו, אישורים נוטריונים הניתנים על ידי נוטריון בתל-אביב.

בנוסף לאמור בסעיף 7 לחוק הנוטריונים, לפי חוק הירושה, יכול נוטריון תל אביב לאשר עשיית צוואה, ולכן הינו מוסמך לרשום “צוואה בפני רשות” כשם שמוסמך לכך שופט.

משרד עו”ד דה קלו הינו נוטריון תל אביב המאפשר בנוסף, שירות משפטי מקצועי ומהיר לבית הלקוח או למשרד באמצעות שירות שליחים או דואר.

מיקום משרדינו ברמת גן על גבול תל אביב מהווה יתרון וערך מוסף, מעצם קרבתו למוסדות רלוונטיים כמו בתי משפט, קונסוליות ושגרירויות זרות ומשרדים ממשלתיים שונים. נגישות זו מקלה ומאפשרת לקבל שירות נוטריוני בתל אביב ביעילות ומהירות. נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: