Open/Close Menu Advocates and Notaries
נוטריון ברמת גן

נוטריון רמת גן – משרד עורכי הדין דה-קלו, שממוקם באזור הבורסה ברמת גן, במרחק קצר משגרירויות אנגליה, ארה”ב, טורקיה צרפת ועוד. עובדה זו, ביחד עם הקרבה של המשרד למגוון ספקי שירות חשובים המתקשרים באופן ישיר לעבודת הנוטריון (בתי משפט, משרדי ממשלה וכד’) מאפשר ללקוחות המשרד את התנאים הטובים ביותר על מנת לסיים עניינים בירוקרטים על הצד הטוב ביותר ובצורה המהירה ביותר.

משרד עו”ד ונוטריון דה קלו מאפשר, בתיאום מראש, הענקת שירות נוטריון עד לבית הלקוח.

משרד עורכי הדין דה-קלו מספק שירותי נוטריון בכל אזורי הארץ, וגם נוטריון רמת גן, וסמכויותיו מוסדרות בחקיקה (ראה חוק הנוטריונים למידע נוסף). נוטריון מוסמך יכול לספק שירות בכל אזורי הארץ ובכל תחומי סמכותו.

נוטריון ברמת גן – פעולות מורשות:

  1. לספק גושפנקא לחתימה על מסמך
  2. לאשר כי כל אדם אשר חתם על כל מסמך עשה זאת מתוקף סמכות ראויה
  3. לאשר האם מסמך מסויים הינו אותנטי או לא.
  4. לאשר את תוקפו ומהימנותו של מסמך מתורגם
  5. לאמת הצהרות ותצהירים
  6. לספק אישור על כך שאדם מסויים הינו בין החיים
  7. לספק אישור לכך שרשימה כזאת או אחרת הינה נכונה
  8. לבצע כל התערבות דרושה במסמך משפטי, או אחר, שנדרשת ממנו מתוקף סמכותו כנוטריון ומבוצעת על מנת למלא תפקיד זה.
  9. לאשר כי הסכם ממון לפני נישואים נחתם וכי הוא תקף.

בנוסף לכל המפורט לעיל יכול נוטריון לספק גושפנקא חוקית ואישור חוקי לצוואה שנערכה, וזאת בתנאי שהצוואה ערוכה לפי כל דין וכי היא עומדת בכל הדרישות הנחוצות לכך.

לנוטריון (גם לנוטריון רמת גן) יש מגוון סמכויות רחב מעבר לכך לפי החוק, לשם דוגמא חוק אימוץ ילדים, התשמ”א-1981, קובע כי בקשה לאישור עמותה לאימוץ בין ארצי תהיה מלווה בחוות דעת על הדין הזר, הכוללת תרגום של החוק הזר הנוגע לעניין, ומאושר על ידי נוטריון ברמת גן.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: