Open/Close Menu Advocates and Notaries

נוטריון הוא עורך דין אשר החוק העניק לו סמכות מיוחדת לאשר, לאמת ולערוך מסמכים משפטיים שונים.

החתימה של הנוטריון על כל סוג של מסמך מהווה אישור על מקוריות המסמך, על זהות האדם החתום על המסמך, על האותנטיות של המסמך ועל העובדה כי המסמך נכתב ונחתם ברצונו הטוב והחופשי של החותם. חתימתו של הנוטריון היא חתימה קבילה הן בארץ והן בחו”ל.

נוטריון הולנדית – השפה ההולנדית

הולנדית היא שפה אירופית, המשתייכת לענף השפות הגרמאניות המערביות במשפחת השפות ההודו-אירופיות.

ההולנדית מדוברת כשפת אם בפי למעלה מ-23 מיליון אנשים ברחבי העולם. מרבית, כ-15 מיליון איש, דוברי השפה הם תושבי הולנד ובבלגיה דוברים את השפה ההולנדית כ-6 מיליון איש. רבע מיליון איש דוברים את השפה במושבה ההולנדית לשעבר סורינאם ו-5 מיליון אנשים נוספים דוברים את השפה ההולנדית כשפה שנייה, רובם תושבי בלגיה.

השפה הפלמית מאוד דומה לשפה ההולנדית ובמסמכים רשמיים, מילונים וכדומה היא נקראת תמיד הולנדית. ההבדלים בין השפה ההולנדית המדוברת בהולנד לבין השפה המדוברת בבלגיה הם בעיקר במבטא ובאוצר המילים.

הולנדית היא אחת מן השפות היותר קרובות לשפות האנגליות, בפרט מבחינת אוצר המילים שלה, אך מבחינת מבנה המשפט וההגייה היא יותר זהה לגרמנית. השפה ההולנדית נכתבת באמצעות האלפבית הלטיני.

מי זקוק לשירותיו של נוטריון הולנדית?

תרגום נוטריוני -תרגום מסמכים על ידי נוטריון נקרא בשפה המקצועית תרגום נוטריוני. אנשים רבים נדרשים לתרגום נוטריון להולנדית החל באנשים הרוצים להתקבל למוסדות לימוד בהולנד, אנשי עסקים המבקשים לדעת פרטים על החברה שאתה הם עומדים לקשור קשרי מסחר, רשויות הגבולות ידרשו לעתים תרגום של הדרכון, תעודת לידה וכו’.

כתנאי לקבלת אזרחות, אישור שהייה או רישום מעמד אזרחי משרד הפנים בישראל דורש תרגום נוטריוני של מסמכים הכתובים בהולנדית, כגון תעודת זהות, תעודת לידה, תמצית רישום, תעודת רווקות, תעודת נישואין, דרכון וכדומה. ובנוסף, משרדי הרישוי דורש לעיתים תרגום של רישיון נהיגה.

תרגום נוטריוני נדרש גם עבור תרגום של מסמכים רפואיים. בתי חולים או מוסדות מחקר רפואיים יכולים לדרוש תרגום של מסמכים רפואיים בשפה ההולנדית או מהשפה ההולנדית מחולים המבקשים טיפול רפואי או חוות דעת רפואית או תרגום של קטלוגים רפואיים, הוראות הפעלה של מכשור רפואי וכו’.

תרגום נוטריון מהולנדית לעברית או מעברית להולנדית נדרש גם עבור מסמכים משפטיים כמו חוזים מסחריים, הסכמי רכישה ומכר, הסכמי מקרקעין ואימות נכונות למסמכים הנדרשים עבור פתיחה של חשבון בנק בחו”ל ונתינת אישורי נוטריון עבור הצהרת מתרגם.

גם אנשים המבקשים לאשר או לכתוב צוואה – בהתאם לחוק יש ארבעה דרכים לעריכת צוואה תקפה, צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בעל פה או צוואה בפני רשות. צוואה בפני רשות יש לאשר בפני שופט או כל בעל תפקיד שיפוטי. מאחר והנוטריון נחשב כרשות ציבורית בישראל, הנוטריון רשאי לאשר צוואות.

אילו שירותים מגיש נוטריון הולנדית?

על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים נוטריון הולנדית רשאי לבצע את הפעולות הבאות:

  1. לאשר חתימה על מסמך ולאשר שהחתום על המסמך, בשם זולתו, הינו מוסמך לכך בשעתו.
  2. לאשר את נכונותו של תרגום והעתקו של המסמך מהשפה ההולנדית או לשפה ההולנדית.
  3. לקבל ולאשר תצהיר והצהרה גם בשפה ההולנדית.
  4. לאשר שאדם פלוני חי.
  5. לאשר נכונותה של רשימת מצאי.
  6. לערוך העדה של מסמך סחיר.
  7. לבצע עריכה במסמך או לעשות בו פעולה אחרת שהינם נדרשות בנוטריון המוסמך על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ.
  8. לעשות שימוש בסמכותו של נוטריון ציבורי על פי דין אחר.
  9. לאמת הסכם ממון בין בני זוג שנכרת לפני הנישואין.

כאמור לעיל, נוטריון הולנדית מוסמך בהתאם לסעיף 7 בחוק הנוטריונים, לאשר נכונות תרגום ונכונות העתק מסמך, ואף במקרים מסוימים הינו רשאי לערוך או לשנות מסמך, לרשום צוואה בפני רשות, לאשר חתימה וחתימת מיופה כוח, לאשר רשימת מצאי, עריכת העדה של מסמך סחיר ועוד. זאת ועוד, נוטריון הולנדית נדרש לתרגם ולאשר את תרגום המסמכים שתורגמו להולנדית/מהולנדית, כולל חתימה וחותמת נוטריונית בהולנדית, המוגשים לבית משפט (פרוטוקולים, כתבי תביעה והגנה, צווי ירושה, מכרזים ופסקי דין ומסמכי עדויות רלוונטיים) ומשכך, עליו להיות בעל שליטה מלאה בשפה ההולנדית.

נוטריון הולנדית

משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם מתרגמים מקצועיים בשפה ההולנדית להם שליטה המאפשרת להבחין בדקויות אשר הן חשובות ביותר במיוחד כאשר מדובר במסמכים משפטיים. משרדנו עובד בשיתוף פעולה מלא עם עו”ד ונוטריון הדובר את השפה ההולנדית.

ישנה חשיבות לנוטריון הולנדית כאשר נדרש תרגום ואישור מסמכים אשר נועדו להיות מוגשים לבית משפט (לדוגמה: פרוטוקולים, כתבי תביעה והגנה, צווי ירושה, מכרזים ופסקי דין) ו/או כאלה בעלי רלוונטיות משפטית. ושליטה מלאה בשפה ההולנדית חשובה מאוד.

באמצעות משרד עורכי הדין דה-קלו יינתנו שירותי נוטריון בשפה ההולנדית במטרה לתרגם מסמכים ללא שגיאות ולאשר את אמינות התרגום לשפת המסמך המקורי וזאת בכדי להבטיח כי משמעות המסמך המקורי נשמרת בקפידה.

משרד עורכי הדין בבעלות עופר דה-קלו מספק את כל שירותי הנוטריון בשפה ההולנדית. לקבלת מיד על השירותים ולהזמנת השירותים, צרו קשר, בטלפון: 03-523-9111  או בטלפון נייד שמספרו: 054-4934493.

נשמח לענות לכל פנייה.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: