Open/Close Menu Advocates and Notaries

השפה הגרמנית

השפה הגרמנית היא שפה בין-לאומית ואחת מן השפות המדוברות בעולם. כ-100 מיליון מתושבי אירופה דוברים את השפה הגרמנית כשפת אם והיא השפה המדוברת ביותר באיחוד האירופאי כשפת אם.

גרמנית היא השפה הרביעית הנלמדת בעולם במוסדות החינוך וממוקמת במקום השני כשפה זרה פופולרית ביבשת אירופה, ארה”ב ומזרח אסיה. גרמנית מדוברת במדינות שונות כגון: גרמניה, אוסטריה, שוויץ, לוקסמבורג, ליכטנשטיין, חלקים ממדינות איטליה, פולין, בלגיה, רומניה וצרפת. גרמניה היא בסיס האיחוד האירופי בהיותה ממייסדות הארגון, מעצמה כלכלית ותעשייתית מן החזקות בעולם, כאשר כלכלת גרמניה היא החמישית בגודלה בעולם. גרמניה חברה גם באומות המאוחדות, ברית נאט”ו ובארגון המדינות המתועשות.

 

חשיבות נוטריון גרמנית

משכך, מדינות רבות בעולם דורשות תרגום מסמכים בגרמנית כמסמך קביל במוסדות וגופים מדיניים וציבוריים, כאשר הדרישה היא כי שהתרגום למסמך יהיה תרגום נוטריוני לגרמנית, באישור אפוסטיל המעיד כי הנוטריון הינו נוטריון גרמנית מוסמך מטעם מדינת מקור המסמך והוא שנתן את אישור נכונות התרגום (הדבר נכון גם לאישור הפוך כלומר השפה הגרמנית לשפה העברית / אנגלית).

על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים נוטריון גרמנית רשאי לבצע את הפעולות הבאות:

  1. לאשר חתימה על מסמך ולאשר שהחתום על המסמך, בשם זולתו, הינו מוסמך לכך בשעתו.
  2. לאשר את נכונותו של תרגום והעתקו של המסמך מהשפה הגרמנית או לשפה הגרמנית.
  3. לקבל ולאשר תצהיר והצהרה גם בשפה הגרמנית.
  4. לאשר שאדם פלוני חי.
  5. לאשר נכונותה של רשימת מצאי.
  6. לערוך העדה של מסמך סחיר.
  7. לבצע עריכה במסמך או לעשות בו פעולה אחרת שהינם נדרשות בנוטריון המוסמך על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ.
  8. לעשות שימוש בסמכותו של נוטריון ציבורי על פי דין אחר.
  9. לאמת הסכם ממון בין בני זוג שנכרת לפני הנישואין.

כאמור לעיל, נוטריון גרמנית מוסמך בהתאם לסעיף 7 בחוק הנוטריונים, לאשר נכונות תרגום ונכונות העתק מסמך, ואף במקרים מסוימים הינו רשאי לערוך או לשנות מסמך, לרשום צוואה בפני רשות, לאשר חתימה וחתימת מיופה כוח, לאשר רשימת מצאי, עריכת העדה של מסמך סחיר ועוד. זאת ועוד, נוטריון גרמנית נדרש לתרגם ולאשר את תרגום המסמכים שתורגמו לגרמנית/מגרמנית, כולל חתימה וחותמת נוטריונית בגרמנית, המוגשים לבית משפט (פרוטוקולים, כתבי תביעה והגנה, צווי ירושה, מכרזים ופסקי דין ומסמכי עדויות רלוונטיים) ומשכך, עליו להיות בעל שליטה מלאה בשפה הגרמנית.

נוטריון גרמנית

משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם מתרגמים מקצועיים בשפה הגרמנית להם שליטה המאפשרת להבחין בדקויות אשר הן חשובות ביותר במיוחד כאשר מדובר במסמכים משפטיים. משרדנו עובד בשיתוף פעולה מלא עם עו”ד ונוטריון הדובר את השפה הגרמנית.

ישנה חשיבות לנוטריון גרמנית כאשר נדרש תרגום ואישור מסמכים אשר נועדו להיות מוגשים לבית משפט (לדוגמה: פרוטוקולים, כתבי תביעה והגנה, צווי ירושה, מכרזים ופסקי דין) ו/או כאלה בעלי רלוונטיות משפטית. ושליטה מלאה בשפה הגרמנית חשובה מאוד.

באמצעות משרד עורכי הדין דה-קלו יינתנו שירותי נוטריון בשפה הגרמנית במטרה לתרגם מסמכים ללא שגיאות ולאשר את אמינות התרגום לשפת המסמך המקורי וזאת בכדי להבטיח כי משמעות המסמך המקורי נשמרת בקפידה.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: