Open/Close Menu Advocates and Notaries

נוטריון איטלקית  

נוטריון הוא עורך דין אשר קיבל סמכות מיוחדת לאשר, לערוך ולאמת מסמכים מסוימים או חתימות בהתאם לסמכויותיו כפי שמגדיר החוק.

חתימתו של הנוטריון נחשבת בעיני רשויות המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, כאישור לזהות החתום על המסמך או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי נוטריון משמשים כראייה בבית המשפט או בפני כל רשות רשמית אחרת, הן בארץ והן בחו”ל.

 

 

 

 

מבט קצר על השפה האיטלקית

כשבעים מיליון בני אדם ברחבי העולם כולו דוברים את השפה האיטלקית, רוב הדוברים מתגוררים בחצי האי האיטלקי, כמיליון וחצי דוברי איטלקית מתגוררים בארצות הברית ובעשרים ושלוש מדינות נוספות מתגוררות קהילות גדולות המדברות את השפה.

השפה האיטלקית כוללת הרבה מאוד ניבים ודיאלקטים, אולם הניב המדובר בפירנצה, הניב הפלורנטיני, נחשב לשפה האיטלקית הרשמית.

תרגום נוטריוני – תרגום מסמכים על ידי נוטריון נקרא בשפה המקצועית תרגום נוטריוני. אנשים רבים נדרשים לתרגום נוטריון לאיטלקית החל באנשים הרוצים להתקבל למוסדות לימוד באיטליה, אנשי עסקים המבקשים לדעת פרטים על החברה שאתה הם עומדים לקשור קשרי מסחר, רשויות הגבולות ידרשו לעתים תרגום של הדרכון, תעודת לידה ועוד,

משרד הפנים הישראלי עשוי לבקש תרגום של מסמכים הכתובים באיטלקית, כמו תעודת זהות, תעודת לידה, תעודת רווקות, תעודת נישואין, דרכון ועוד, כתנאי לקבלת אזרחות או אישור שהייה, ובנוסף, תרגום של רישיון נהיגה ותמצית רישום.

תרגום נוטריון נדרש גם עבור תרגום של מסמכים רפואיים. בתי חולים או מוסדות מחקר רפואיים יכולים לדרוש תרגום של מסמכים רפואיים בשפה האיטלקית מחולים המבקשים טיפול רפואי או חוות דעת רפואית באיטליה או תרגום של קטלוגים רפואיים, הוראות הפעלה של מכשור רפואי ועוד.

תרגום נוטריון נדרש גם עבור מסמכים משפטיים כמו חוזים מסחריים, הסכמי רכישה ומכר,  הסכמי מקרקעין ואימות נכונות למסמכים הנדרשים עבור פתיחה של חשבון בנק בחו”ל ונתינת אישורי נוטריון עבור הצהרת  מתרגם.

מי זקוק לשירותיו של נוטריון איטלקי?

אנשים המבקשים לאשר או לכתוב צוואה – בהתאם לחוק יש ארבעה דרכים לעריכת צוואה תקפה, צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בעל פה או צוואה בפני רשות.

צוואה בפני רשות יש לאשר בפני שופט או כל בעל תפקיד שיפוטי. מאחר והנוטריון נחשב כרשות ציבורית בישראל, הוא רשאי לאשר צוואות.

חוק הנוטריונים מסמיך את הנוטריון לאשר הסכם ממון אשר נחתם בין בני זוג. ללא אישור נוטריון, הסכם הממון לא יהיה תקף.

משרד עורכי הדין בבעלות עופר דה-קלו מספק את כל שירותי הנוטריון בשפה האיטלקית. לקבלת מיד על השירותים ולהזמנת השירותים, צרו קשר, בטלפון: 03-523-9111  או בטלפון נייד שמספרו: 054-4934493.

נשמח לענות לכל פנייה.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: