Open/Close Menu Advocates and Notaries

נוטריון אזרית 

נוטריון הוא עורך דין אשר החוק העניק לו סמכות מיוחדת לאשר, לאמת ולערוך מסמכים משפטיים שונים.

החתימה של הנוטריון על כל סוג של מסמך מהווה אישור על מקוריות המסמך, על זהות האדם החתום על המסמך, על האותנטיות של המסמך ועל העובדה כי המסמך נכתב ונחתם ברצונו הטוב והחופשי של החותם. חתימתו של הנוטריון היא חתימה קבילה הן בארץ והן בחו”ל.

 

 

 

שלושה דברים שכדאי לדעת על השפה האזרית

האזרית או בשמה הנוסף אזרבייג’נית הוא מונח המתייחס למספר דיאלקטים המדוברים במרכז אסיה, דיאלקטים השייכים למשפחת השפות הטורקיות.

שני הדיאלקטים העיקריים הם האזרית הצפונית והאזרית הדרומית. האזרית הצפונית מדוברת בעיקר ברפובליקה של אזרבייג’ן ומשמשת גם כשפה הרשמית של הרפובליקה, האזרית הדרומית מדוברת בעיקר באיראן.

כחמישה עשר מיליון אנשים מדברים בשפה האזרית הצפונית, שישה מיליון מתוכם הם תושבי הרפובליקה של אזרבייג’ן, דוברי השפה הנוספים מתגוררים במדינות השכנות כמו ארמניה, גיאורגיה, טורקמניסטן, אוזבקיסטן, קזחסטן ורוסיה.

 

אילו שירותים מגיש נוטריון אזרית?

סעיף שבע לחוק הנוטריונים קובע את רשימת הסמכויות של הנוטריון בשפות שונות, וביניהם גם בשפה האזרית, ואת תפקידיו הרבים והמגוונים.

אימות חתימה – בסמכותו של הנוטריון לאמת כל חתימה על גבי כל מסמך ולאשר את אמיתות החתימה בפני הערכאות המשפטיות או כל מוסד אחר.

אישור אמיתות ייפוי כוח – בסמכותו של הנוטריון לאשר כי בא כוח החתום על כל מסמך בשם אדם אחר, הוא אכן הוסמך לתפקיד באמצעות ייפוי כוח.

אישור העתק של מסמך – בסמכותו של הנוטריון לאשר כי העותק אשר הוצג בפניו הוא עותק נאמן למקור ואין שום שוני או הבדל בין העותק המקרי לבין ההעתק.

תרגום נוטריוני – במצבים שבהם רוצה האדם להגיש מסמך הכתוב בעברית לרשויות באזרבייג’ן יש צורך לתרגם את המסמך לאזרית. תרגום נוטריוני מאשר כי הדברים הכתובים במסמך המתורגם זהים לדברים הכתובים במסמך המקורי.

אימות הסכמי ממון – כאשר בני זוג חותמים על הסכם ממון לפני החתונה, לנוטריון יש סמכות לאשר ולאמת את ההסכם.

צוואה נוטריונית – סעיף עשרים ושתיים בחוק הירושה קובע כי צוואה בפני רשות תיעשה בדרך של אמירת הצוואה בפני שופט, רשם של בית המשפט, רשם לענייני ירושה, חבר בבית דין דתי או בהגשת דברי הצוואה בכתב על ידי המצווה בעצמו. סעיף זה קובע גם כי בעניין חוק הירושה, דין נוטריון הוא כדין שופט. במקרה שבו חותם הנוטריון על הצוואה, אין צורך בעדים נוספים.

אישורי חיים – זהו אישור שבו קובע הנוטריון כי פלוני בחיים. לצורך זה על המבקש להתייצב אצל הנוטריון, להזדהות ולחתום על המסמך המתאים ולבקש את אישור הנוטריון.

אישור הצהרה – במקרים רבים כאשר האזרחים נדרשים לחתום על הצהרה, מספיק לחתום עליה בפני עורך דין, שופט או פקידי ציבור אחרים שהוסמכו לכך. אך יש מקרים שבהם נדרשת הצהרה בפני נוטריון בדרך כלל למסמכים והצהרות מחו”ל.

אישור נוטריוני להצהרת מתרגם – זהו אישור המצהיר כי תרגום המסמך זהה למסמך המקורי.

משרד עורכי הדין בבעלות עופר דה-קלו מתמחה בהגשת שירותי נוטריון בשפה אזרית – אזרבייג’ן.

אנו נשמח לשרת ולסייע לכל לקוח המעוניין לקבל שירותי נוטריון בשפה האזרית ולהעניק שירות מקצועי, אחראי ואדיב.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: