Open/Close Menu Advocates and Notaries

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי בעל חשיבות רבה, מסמך שלכל אחד מומלץ לחתום עליו. זהו מסמך המאפשר לאדם לשלוט על חייו ולנהל את ענייניו בהתאם לרצונו גם כאשר הוא יהיה במצב שבו הוא כבר “אינו מבין דבר” ועד למותו.

חשוב לדעת כי לא כל עורך דין יכול לערוך את ייפוי הכוח המתמשך. החוק קובע כי רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת בתחום וקיבל הסמכה מיוחדת לכך מאת האפוטרופוס הכללי יהיה רשאי לערוך את ייפוי הכוח המתמשך. אך בעוד שהחוק הגדיר במפורש מי רשאי לחתום על המסמך הוא לא קבע מהו שכר הטרחה של עורך הדין העורך את המסמך.

 

 

 

מהם הגורמים המשפיעים של שכר הטרחה של עורך הדין?

המחיר הסופי של ייפוי הכוח המתמשך תלוי במספר גורמים:

מהי המורכבות של המסמך המשפטי. ככל שייפוי הכוח המתמשך מורכב יותר ודורש  הסדרה רבה של נושאים שונים ורבים, כך עלותו תהיה גבוהה יותר.

לרמה המקצועית ולניסיון של עורך הדין העורך את המסמך יש השפעה רבה על שכר הטרחה של עורך הדין. כתיבת המסמך המשפטי הנ”ל דורשת מקצועיות וידע רב בתחום. זהו אינו מסמך סטנדרטי כמו מסמכים משפטיים אחרים, אלא זהו מסמך משפטי הדורש התאמה אישית לנתונים האינדיבידואליים של מי שממנה את מיופה הכוח לפעול בשמו. רק עורך דין שצבר ידע וניסיון בתחום ידע לפרט את כל התנאים באופן ברור ומחייב בלי לשכוח ובלי לדלג על אף תנאי או סעיף העלול לצוץ בעתיד ולהוות בעיה.

העבודה על ייפוי הכוח המתמשך דורשת מעורך הדין להשקיע משאבים רבים וזמן יקר. עליו להיפגש מספר פעמים עם מייפה הכוח, להבין את הרקע האישי שלו, להכיר את אופיו ואת רצונותיו, להיפגש עם בני המשפחה, להגיש טיוטה, לבצע תיקונים ומעל הכול להיות בטוח שהחותם על ייפוי הכוח המשפטי מבין את משמעות המסמך המשפטי וחותם עליו מרצונו ובדעה צלולה.

יש לציין כי בניגוד למסמכים משפטיים אחרים הדורשים תשלום אגרה בעת הפקדתם בידי הגורמים המוסמכים, ההפקדה של ייפוי כוח מתמשך אינה דורשת תשלום אגרה.

כל מי שממנה מיופה כוח לייפוי הכוח המתמשך רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי הממונה יהיה זכאי לקבל שכר על מילוי תפקידו. במקרה זה יקבע הממנה מהו גובה השכר והממונה יקבל את שכרו מחשבונות של הממנה.

הממונה זכאי לקבל החזר על הוצאות סבירות שהוציא על האדם הממנה במסגרת מילוי התפקיד שלו.

לא מומלץ לחסוך בשכר הטרחה של עורך הדין וחשוב לבחור את הטוב ביותר מבין כולם. לעריכה של ייפוי הכוח המתמשך יש השפעה רבה על חייו של הלקוח, ולכן חשוב לבחור באיש מקצוע מומחה שידע לשקף היטב ומדויק את רצונו של החותם.

אינספור לקוחות כבר חתמו על ייפוי כוח מתמשך במשרדו של עורך הדין דה-קלו, בואו גם אתם והצטרפו אל משפחת הלקוחות המרוצים.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: