Open/Close Menu Advocates and Notaries

בשנת 2017 נכנס לתוקפו אחד התיקונים החשובים המאפשר לכל אדם בגיר, מעל גיל שמונה עשרה, להחליט איך ועל ידי מי הוא יטופל אם וכאשר הוא יאבד את יכולתו לטפל בענייניו בעצמו.

זהו אחד התיקונים החשובים והמהפכניים שנחקקו בתחום זכותו של כל אדם בגיר על גופו ועל כבודו. התיקון לחוק נותן לכל אדם את היכולת לקבוע איך ייראו חייו בעתיד אם וכאשר הוא לא יוכל לקבל החלטות בעצמו ולא פחות חשוב, הוא חוסך מבני המשפחה של בוגר שבריאותו מדרדרת תהליכי בירוקרטיה מתישים ועוגמת נפש רבה.

 

 

 

 

יפוי כוח מתמשך – החוק ששומר על כבודו, רצונו וצרכיו של האדם

כל אחד מאתנו מכיר משפחות שנקרעו בעקבות הדרדרות בריאותית של אבא, אימא או כל בוגר אחר במשפחה. הדרדרות של ההורים יוצרת לא אחת ויכוחים ומחלוקות קשות בין בני המשפחה, מהי הדרך הטובה ביותר לטיפול בהורים, מה לעשות ברכוש שלהם, אילו טיפולים רפואיים להעניק להם ועוד ולא אחת נאלצו בני המשפחה להתמודד בבית המשפט כדי לקבל לידיהם את הסמכויות לקבל החלטות חשובות על אודות בן המשפחה החולה. ייפוי כוח מתמשך שם כמעט סוף למחלוקות והמריבות, מהיום אפשר להסדיר הכול מראש.

ייפוי הכוח המתמשך נותן לכל אדם לבחור מרצונו בעודו בדעה צלולה את מי שיטפל בכל ענייניו אם ישתנה מצבו בשל זקנה, מחלה, מוגבלות נפשית או שכלית או כל גורם אחר העלול לפגוע בכושר השיפוט שלו.

ייפוי הכוח המתמשך מהווה תחליף עיקרי למינוי אפוטרופוס בצו בית המשפט. בלא ייפוי כוח מתמשך תקבע המדינה, באמצעות בית המשפט, מי יהיה האחראי על ההחלטות בנוגע למצבו הבריאותי של ה”בגיר החולה”, למצבו האישי ולמצבו הכלכלי. מינוי האפוטרופוס שולל את זכויותיו של החולה על גופו ועל רכושו. המשמעות היא כי לא אנחנו נקבע מי יהיה אחראי על החלטות גורליות הקשורות לחיינו, אלא צד שלישי שימונה על ידי בית המשפט.

חוק ייפוי הכוח המתמשך מהווה תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שמטרתו להוות תחליף להליך של מינוי אפוטרופוס בידי בית המשפט. בייפוי הכוח המתמשך יכול כל אחד בעודו בדעה צלולה להיערך לימים שבהם יאבד את כשירותו ולא יהיה בכוחו להחליט את ההחלטות החשובות לחייו.

זהו חוק שנועד להגן על אוטונומיית הפרט, חוק שבכוחו לקבוע מי יהיה אחראי על קבלת ההחלטות החשובות, אילו נושאים יהיו באחריותן,  מה יהיו העקרונות של ייפוי הכוח, מהן המגבלות שלו, על מי מוטל למסור דיווחים ועוד שורה של פרטים והחלטות ששמות את הדגש על רצונו של האדם הבגיר באשר לימים שבהם לא יהיה בכושר להחליט על בריאותו, רכושו ומצבו האישי, וכל זאת ללא צורך בצו בית המשפט.

ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה תכנון אישי שבו כל אחד יכול לקבוע מראש מי ידאג לצרכיו בדרך שהוא היה מחליט, אילו היה יכול להחליט בעצמו, והוא מתייחס לעניינים אישים, לענייני רכוש ולענייני בריאות.

ייפוי הכוח לעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של האדם, למקום המגורים שלו, לענייניו החברתיים, הנפשיים וגם לענייניו הבריאותיים. ייפוי כוח בענייני רכוש מתייחס לטיפול בנכסיהם של האדם, להתחייבויות הכספיות שלו ועוד.

 

שימו לב, שישה דברים שחשוב לדעת!

האדם הממנה יכול לתת הנחיות מקדמיות בעניין הטיפול בנושאים שונים ולהחליט כי האדם שישמש כמיופה כוח מטעמו יהיה המוסמך לקבל את ההחלטות העתידיות ולהשאיר לו את שיקול הדעת איך לפעול בכל מקרה לגופו.

הממנה בוחר בדרך כלל במיופה כוח שאתו יש לו יחסי אמון וקרבה. זה יכול להיות בן משפחה או אדם בעל מומחיות או ניסיון מקצועי כמו עורך דין, רופא ועוד

הן האדם אשר מעניק ייפוי כוח על ענייניו והן האדם אשר מקבל את ייפוי הכוח, חייבים להיות מעל גיל שמונה עשרה.

ייפוי כוח מתמשך ייערך וייחתם בידי עורך דין שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי.

את ייפוי הכוח המתמשך יש להפקיד במרשם המנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי.

יש מספר פעולות הדורשות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח כמו, קניית מתנות או מתן תרומות בסכומים גבוהים או עסקאות במקרקעין הדורשות אישור מיוחד של בית המשפט.

לסיכום, בתקופתנו, כאשר תוחלת החיים הולכת ומתמשכת, אך איכות החיים אינה גדלה במקביל, כל אחד עלול להיקלע במצב שבו ייפגע כושר השיפוט שלו, ולכן חתימה על ייפוי כוח מתמשך חשובה מתמיד.

צוות העובדים ב”משרד עורכי הדין דה- קאלו” עבר הכשרה מיוחדת בתחום, הוא ידע איך לסייע לכם לשמור על הזכויות הבסיסיות של כל בן אנוש.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: