Open/Close Menu Advocates and Notaries

אנחנו לא מרבים לחשוב על העתיד שלנו, בדרך כלל אנחנו עסוקים בהווה, אך כל אחד מאתנו עלול להגיע למצב שבו שיקול הדעת יילקח מאתנו, להגיע למצב שבו לא נוכל להביע את רצוננו או לשלוט בו. ייפוי הכוח המתמשך היא תיקון ל”חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות” המאפשר לנו לשלוט בגורלנו גם ברגעים הקשים שבהם אנו עלולים לאבד את השליטה.

ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לנו למנות אדם שאנו סומכים עליו שימלא את הרצון שלנו לפי פירט מפורט ומפורש וכל זאת ללא התערבות בית המשפט.

עורך הדין דה-קלו עבר הכשרה משפטית מטעם משרד המשפטים בכל הקשור לייפוי הכוח המתמשך. הוא שמח לסייע לכל אחד בנושא ולענות על השאלות הרבות המתעוררות עקב כניסת התיקון לחוק החדש לתוקפו.

 

 

 • מי יכול לחתום על ייפוי כוח מתמשך?

כל בגיר מעל גיל שמונה עשרה שהוא כשיר והוא יכול ומסוגל להביע את רצונו לחתום על ייפוי כוח מתמשך. יוצאים מהכלל הם אנשים שהוכרזו כפושטי רגל או כאלו שמונו להם אפוטרופוס מטעם המדינה.

 

 • אני בן שבעים ואני מרגיש מצוין, האם יש לי צורך בייפוי כוח מתמשך?

כן. אנו מקווים שתרגיש טוב עוד שנים ארוכות, אך אף פעם איננו יכולים לדעת מה העתיד טומן לנו. כל עוד אתה מרגיש טוב, ייפוי הכוח לא ייכנס לתוקפו ואין לו משמעות, ברגע שרופא או כל איש מוסמך אחר יקבע שאתה כבר לא במצב רפואי רגיל, רק אז ייפוי הכוח שהענקת ייכנס לתוקפו.

 

 • האם אני יכול למנות כל אדם?

כן, למעט מספר אנשים כפי שקבע החוק, אדם שהוכרז כפושט רגל או אדם שכבר מונה לשמש כמיופה כוח לשלושה אנשים.

ישנה העדפה למינוי של קרוב משפחה או חבר קרוב, אך אפשר למנות גם בעלי מקצוע כמו רופא או עורך דין, כמיופה כוח.

 

 • האם כדאי למנות מיופה כוח אחד או מספר מיופי כוח?

אם יש אפשרות למנות כמיופה כוח יותר מאדם אחד, מומלץ לעשות זאת מכמה סיבות:

זמינות מיידית של מיופה הכוח, אם, למשל, מיופה הכוח לא נמצא בארץ או חולה וכדומה, תמיד אפשר יהיה להפעיל את מיופה הכוח הנוסף.

חלוקת הנטל בין מיופי הכוח, והמשכיות של ייפוי הכוח במידה שאחד ממיופי הכוח יאבד את כשירותו לתפקד כמיופה כוח.

 • מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין צוואה?

הצוואה נכנסת לתוקפה רק לאחר פטירת האדם והיא מצווה אותנו מה לעשות לאחר פטירת המצווה. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לנו למנות אדם כל עוד אנחנו בחיים, אך במצב שבו אנו לא כשירים להורות או לבצע את הפעולות בעצמנו. כדאי לדעת כי החוק מאפשר למיופה הכוח להמשיך בתפקידו למשך תשעים יום לאחר הפטירה.

 

מה עדיף – ייפוי כוח נוטריוני או ייפוי כוח מתמשך?

אין מה להשוות, אלו שני סוגים שונים של ייפוי כוח. כוחו של ייפוי הכוח הנוטריוני תקף כל עוד הממנה הנמצא בכושרו והוא פוקע ברגע שאדם מאבד את כושר ההחלטה. בדיוק בנקודה זו נכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו.

 

 • מה ההבדל בין מינוי אפוטרופוס לבין ייפוי כוח מתמשך?

מינוי אפוטרופוס הוא הליך משפטי המתבצע על ידי בית המשפט לפי בקשה של המשפחה או רשות הרווחה. במינוי אפוטרופוס בית המשפט קובע את זהות האפוטרופוס  ואילו ייפוי כוח מתמשך מעניק לאדם  את האפשרות לקבוע בעצמו מי ידאג לענייני בלי התערבות של גורם זר.

 

 • אילו נושאים כולל ייפוי הכוח המתמשך?

ייפוי הכוח המתמשך יכול לכלול את כל הנושאים, נושאים אישיים כמו דאגה לרווחתו של הממנה, נושאים בריאותיים ועניינים כלכליים.

 

 • חתמתי על ייפוי כוח מתמשך, האם אפשר לבטל אותו?

בהחלט. הביטול מתבצע באמצעות מסירת הודעה לאפוטרופוס הכללי בטופס מיוחד, טופס ביטול.

 

 • האם מותר לשלם לאדם שאותו אנו ממנים למיופה כוח?

כן, אך חשוב להקפיד שסכומי הכסף שאותם מקבל הממונה יהיו כתובים במפורש בייפוי הכוח המתמשך. שימו לב שאדם המספק לממנה שירותי רפואה או שירותי מגורים אינו יכול לשמש כאפוטרופוס.

 • האם אוכל לצוות בייפוי כוח מתמשך על רצוני במידה ואגיע למצב של “חולה הנוטה למות”?

ייפוי כוח מתמשך אינו חל במצבים שבהם אדם נכנס להגדרה של “חולה הנוטה למות”. אם אדם מעוניין שלא תבוצע בו הנשמה מלאכותית או החייאה וכדומה, עליו לחתום ייפוי כוח מתמשך עוד לפני שנכנס למצב הזה.

 

 • האם כל עורך דין יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך?

לא. רק עורכי דין שעברו הכשרה מיוחדת בתחום מטעם משרד המשפטים. את רשימת עורכי הדין הרשאים לערוך ייפוי כוח מתמשך אפשר לראות ברשימות שמפרסמים לשכת עורכי הדין והאפוטרופוס הכללי.

כאמור, עורך דין עופר דה-קלו עבר הכשרה מיוחד בתחום מטעם משרד המשפטים.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: