Open/Close Menu Advocates and Notaries

ייפוי כוח מתמשך – מדריך חובה לכל מי שמבקש לערוך ייפוי כוח

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי האפשר לכל אדם מעל גיל שמונה עשרה לקבוע איך ובידי מי יטופלו ענייניו בעתיד במקרה שהוא יגיע למצב שבו הוא לא יוכל לטפל בענייניו בעצמו.

האדם הממנה, הכותב את ייפוי הכוח, בוחר בשלב שבו הוא צלול בדעתו ומסוגל לקבל החלטות בעצמו את הממונה, האדם שיטפל בענייניו, כאשר מצבו ידרדר וישתנה לרעה והוא יאבד את כושר השיפוט ואת היכולת לקבל החלטות לגביו. הדרך לעשות זאת היא לחתום על ייפויי כוח מתמשך ולהסמיך את הממונה לקבל ולבצע החלטות בהתאם למה שנכתב בכתב ייפוי  הכוח.

מהו חוק האפוטרופסות?

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שנחקק בשנת 1962 מאפשר למנות לאדם בגיר אפוטרופוס בשני מצבים: כאשר הוא אינו יכול באופן קבוע או באופן זמני לדאוג לענייניו ואין מי שמוסמך לדאוג להם במקומו או כאשר מדובר על פסול דין שמחמת ליקוי בשכלו או בשל מחלת נפש הוא אינו מסוגל לדאוג לעצמו.

בחודש מרץ 2016 הוכנס תיקון לחוק האפוטרופסות. התיקון מאפשר לכל אדם בגיר לתת ייפוי כוח מתמשך והנחיות איך יטופלו הענייניים האישיים שלו, מה ייעשה ברכושו או הנחיות לטיפול רפואי כאשר הוא לא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו. העיקרון של התיקון לחוק הוא לתת לכל אדם לממש את רצונו גם בשלב שבו הוא לא יוכל להביע אותו.

היתרון המרכזי של התיקון לחוק הוא שהאדם הממנה בוחר בעצמו בשלב שבו הוא עדיין מסוגל לקבל החלטות מי יטפל בענייניו ולהחליט איך ייראו חייו אם מצבו ידרדר והוא יאבד את כושר השיפוט.

באיזה תחומים יכול ייפוי הכוח המתמשך לעסוק?

ייפוי הכוח מתמשך יכול לעסוק בענייניו האישיים של האדם, בענייני רכוש ובעניינים רפואיים.

העניינים האישים של הממנה מתייחסים לרווחות האישית, למקום מגוריו, לצרכיו היום יומיים, לצרכיו החברתיים, הגופניים או הנפשיים.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול בכל הנכסים של הממנה, בכסף שלו ובהתחייבויות הכספיות שלו.

ייפוי כוח רפואי מתייחס לכל הטיפולים הרפואיים שיהיה על הממנה לעבור, את זהות הרופאים המועדפים עליו ועוד ויעניק לממונה סמכות להחליט גם במצב שבו היא יהיה בגדר “חולה הנוטה למות”.

מהו תפקידו של מיופה הכוח?

על מיופה הכוח להתחייב לפעול לפי הנחיות הממנה. עליו לחתום ולאשר בפני עורך דין את הסכמתו לתוכן של ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות הנכללות בו.

הממנה יכול להחליט על מינוי של ממונה אחד או על מספר ממונים. עליו להחליט אם ממוני הכוח יפעלו כל אחד בנפרד או במשותף, מהם תחומי האחריות של כל אחד מהממונים, מהו היקף סמכויותיהם ומי יכריע במצבים שבהם הם יחלקו בדעותיהם.

למיופה כוח יכול להתמנות כל אדם למעט מי שאחד מהתנאים הבאים מתקיים לגביו:

  • הוא מתחת לגיל שמונה עשרה.
  • הוא משמש כמטפל רפואי, סוציאלי, שיקומי או סיעודי בשכר שאותו משלם לו הממנה.
  • הוא מספק לממנה מקום מגורים בתשלום.
  • הוא כבר מונה כמיופה כוח לשלושה אנשים.

עורך דין שהחתים על ייפוי הכוח המתמשך או בעל מקצוע כמו פסיכולוג, אח, רופא או עובד סוציאלי שהחתים את ממנה על ייפוי כוח לעניינים רפואיים.

למיופה כוח בענייני רכוש לא יוכל להתמנות אדם שאחד מהתנאים הבאים קיים לגביו: הוא הוכרז כפושט רגל או הוכרז כלקוח מוגבל על ידי בנק ישראל.

חשוב לדעת: כי יש פעולות מסוימות שחייבות להיות מוזכרות במפורש בכתב ייפוי הכוח. אם הממנה לא הזכיר אותן, לא יהיה הממונה רשאי לבצע אותן.

איך מבטלים ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך מתבטל מאליו כאשר אחד מהמצבים הבאים מתקיים:

  • תנאי מסוים שאותו הדגיש הממנה בעת כתיבת הייפוי כוח, מתקיים.
  • כאשר הממנה או הממונה הולכים לעולמם.
  • כאשר חל שינוי במצבו של הממונה והוא אינו עומד בתנאים הנדרשים כדי להיות מיופה כוח.
  • מיופה הכוח נבחר בשל מקצועו, אך כעת רישיונו נשלל. הממונה הודיע בכתב למייפה הכוח או לבן זוגו כי הא אינו מעוניין להמשיך בתפקידו.

מיופה הכוח היה בן הזוג של הממנה וקשר הנישואין פג או הידוע בציבור שלו, והוא הפסיק לנהל אתו משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את החיים המשותפים באופן קבוע.

מייפה הכוח יכול לבטל את ייפוי הכוח כל עוד הוא לא נכנס לתוקף. אם הוא נכנס לתוקף, יכולים קרובי המשפחה לפנות אל בית המשפט, לבקש את ביטול המינוי ולפרט את הנסיבות שבגינן נדרש ביטול המינוי.

 

איך עורכים ייפוי כוח מתמשך?

על ייפוי הכוח המתמשך יש לחתום בפני עורך דין שעבר הכשרה ייעודית בתחום אצל האפוטרופוס הכללי וקיבל אישור לעסוק בתחום זה או במקרה של ייפוי כוח רפואי, אפשר לחתום על ייפוי הכוח בפני בעל מקצוע ייעודי לפי הגדרת החוק.

את ייפוי הכוח המתמשך יש להפקיד אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

ייפוי כוח מתמשך רפואי שלא נחתם בפני עורך דין המוסמך לכך, אלא בפני אח או אחות, רופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי חייב להיות מופקד באופן אישי על ידי הממנה במשרדי האפוטרופוס הכללי משרד המשפטים.

האפוטרופוס הכללי יטפל בבקשה רק לאחר קבלת העותק המקורי. בסיום הטיפול ישלח האפוטרופוס הודעה לממנה על אישור הבקשה או דחייה.

ממועד הפקדת ייפוי הכוח המתמשך ועד למועד כניסתו ישלח האפוטרופוס הכללי לממנה תזכורת אחת לשלוש שנים כדי לוודא שאין שינוי בנסיבות וברצונו של הממנה.

חשוב להדגיש: לא כל עורך דין רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך, אלא רק עורך דין שעבר הכשרה ייעודית והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי.

משרד עורכי הדין דה-קלו קיבל הסמכה לעסוק בייפוי כוח מתמשך, אם אתם מעוניינים בטיפול מקצועי, מהימן ואדיב, אנחנו הכתובת!

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: