Open/Close Menu Advocates and Notaries

ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי – כי אפוטרופסות אינה גזירת הגורל

ייפוי כוח מתמשך ואפוטרופסות הם שני אמצעים משפטיים המאפשרים למנות לאדם שאינו מסוגל לדאוג לעצמו ממונה שיפעל בשמו ובמקומו כאשר הוא יהיה במצב שבו הוא “אינו מבין דבר” ולא יוכל לנהל ולשלוט על חייו.

אחד החששות הגדולים של בני הגיל השלישי, ולא רק, הוא אובדן העצמאות ואובדן השליטה על החיים. מצבים רבים עלולים להביא אותנו לידי אובדן השליטה על חיינו כמו מחלות זקנה, תאונות, מחלות ועוד.

עד היום, כאשר האדם איבד את השליטה על חייו מינה לו בית המשפט אפוטרופוס שתפקידו היה לנהל את חיי האדם שכבר אינו מסוגל לנהל את חייו. משמעות הדבר הייתה כי אדם שהיה פעיל וכשיר לקבל החלטות באשר לחייו, מאבד את “הזכות” להחליט על חייו, והזכות עוברת לצד שלישי, לאפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט.

חתימה על ייפוי כוח מתמשך משנה לחלוטין את כללי המשחק. מהיום, כל אדם, מעל גיל שמונה עשרה בעל דעה צלולה, יכול להחליט איך ייראו חייו גם בתקופה שבה הוא לא יהיה כשיר לנהל אותם.

ייפויי כוח מתמשך מעניק לכל אחד את השקט הנפשי מתוך ידיעה כי גורלו בידו ויש לו את היכולת להחליט איך יימשכו חייו בכל מצב.

 

 

 

 

אפוטרופוס, ייפוי כוח מתמשך – מושגים שחשוב להכיר

אפוטרופוס הוא האחראי על אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו מסיבות שונות. בית המשפט הוא האחראי על מינוי האפוטרופוס אשר למעשה הופך לממונה על האדם המוגבל והוא זה המקבל את כל ההחלטות בענייניו.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך גמיש שבו קובע האדם  את מיופה הכוח שיפעל בשמו בימים שבהם הוא לא יהיה כשיר לנהל את ענייניו. במסגרת ייפוי הכוח יכול מייפה הכוח לתת הנחיות ברורות איך ייראו חייו גם כאשר הוא לא ינהל אותם. הוא יכול לתת הנחיות באשר לענייניו האישים, לענייניו הכספיים ולענייניו הבריאותיים.

מה היתרונות של ייפוי כוח מתמשך על פני אפוטרופסות?

מינוי אפוטרופוס נעשה בדרך כלל כאשר האדם הממנה כבר אינו צלול בדעתו ואינו כשיר לנהל את חייו. בצורה זו ברוב המקרים לאותו אדם לא תהיה השפעה על זהות האפוטרופוס ועל הדרך שבה ינהל האפוטרופוס את חייו.

ייפוי כוח מתמשך בא לתקן את העיוות מתוך רצון לשמור על כבוד האדם ורצונותיו גם כאשר הוא לא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו. בייפוי כוח מתמשך, לעומת מינוי אפוטרופוס, יכול הממנה לבחור את מי למנות, להחליט את מי הוא רוצה לבחור לניהול חייו כאשר הוא לא יוכל לעשות זאת ואף לתת לו הנחיות ברורות איך לנהוג בתחומים השונים. זוהי תפיסה חברתית חדשה השמה במרכז את יכולותיו של האדם, את רצונותיו ולא את מוגבלויותיו.

יתרון בולט של מינוי ייפוי כוח מתמשך הוא היעילות וקיצור ההליכים הבירוקראטיים. כאשר רוצים למנות אפוטרופוס יש לפנות אל בית המשפט ולצרף חוות דעת של פסיכיאטר המאשרת כי האדם אינו יכול לנהל את חייו בעצמו. בית המשפט ידון בעניין, יבחן את הכשירות, המסוגלות והתאמה של האפוטרופוס העתידי לתפקיד, ישמע את עמדת בני המשפחה, של פקיד הסעד ועוד. אלו הליכים הדורשים משאבים רבים כמו זמן, בירוקרטיה, תשלום שכר טרחה לעורך דין, לפסיכיאטר ועוד.

בייפוי כוח מתמשך הפעולה הרבה יותר קצרה, כמעט ללא בירוקרטיה ארוכה ומתישה. מי שחותם על ייפוי הכוח יכול להחליט מי יהיה מיופה הכוח, להגדיר מראש באילו תנאים ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו ובאילו תנאים הוא יבוטל.

בעוד שהאפוטרופוס נתון לפיקוח של משרד האפוטרופוס הכללי ונדרש להגיד דוחות שונים, בייפוי הכוח המתמשך יכול הממנה לקבוע שלא יהיה פיקוח על מיופה הכוח. במקום להטיל את הפיקוח על משרד האפוטרופוס, להכביד על ההליך ולסרבל אותו, יכול מייפה הכוח למנות “אדם מיודע” שתפקידו יהיה להתעדכן במצבו לקבל דיווחים ממיופה הכוח, קרוב יותר ל”זמן האמת”.

מינוי אפוטרופוס נחשב למהלך קיצוני משום שלאפוטרופוס יש שליטה כמעט מוחלטת על חיי האדם שמונה לו אפוטרופוס. בייפוי כוח מתמשך, לעומת זאת, לממנה יש יכולת לשלוט על הדרך שבה יתפתחו העניינים. הוא יכול לנסח מסמך התפור באופן אישי למידותיו והוא יכול לכלול בו מנגנונים שונים שיענו על צרכי הייחודיים בהתאם לאורח חייו, להשקפותיו ולאינטרסים החשובים בעיניו.

אז מה תעדיפו אם חלילה תאבדו את הכשירות המשפטית ואת היכולת לשלוט על חייכם, אפוטרופוס או לחתום על ייפוי כוח מתמשך?

אם החלטתם לחתום על ייפוי כוח מתמשך, צרו קשר עם משרד עורכי הדין דה-קלו, אנחנו נוכל ללוות אתכם בכל התהליך במסירות ובמקצועיות.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: