Open/Close Menu Advocates and Notaries

אין אדם שאינו רוצה לשלוט על חייו, אך החיים מזמנים לנו מצבים שבהם אנו לא מסוגלים לקבל החלטות כמו למשל מי שסובל ממחלת אלצהיימר, מדמנציה, מי שנפגע בתאונה או חלה ואיבד את צלילות הדעת ואת כושר ההחלטה ועוד.

מצבים אלו לא נעלמו מעיני המחוקק ובשנת 2016 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תיקון המהווה מהפכה רבת חשיבות המאפשרת לכל אדם מעל גיל שמונה עשרה לשלוט על העתיד שלו גם במצבים שבהם הוא יאבד את כושר השיפוט ולא יהיה מסוגל לקבל החלטות.

 

 

 

 

ייפוי כוח מתמשך – לשלוט בעתיד, בכל מצב

עד לשנת 2016, השנה שבה נכנס לתוקף התיקון לחוק, כאשר האדם היה מגיעה למצב של אי כשירות, היה בית המשפט ממנה לו אפוטרופוס. מינוי האפוטרופוס היה הליך בירוקראטי מסובך שדרש פנייה לבית המשפט לענייני משפחה, גזל זמן יקר ולא אחת גרם לסכסוכים בין בני המשפחה.

מינוי האפוטרופוס על ידי בית המשפט נעשה ללא התחשבות ברצון האדם החולה. הוא לא היה יכול לקבוע היכן הוא יגור, איך ייראו חייו, איך ינוהלו נכסיו, מי ימשיך את דרכו בעסק שלו ועוד. כל חייו של האדם יהיו מופקדים בידי אפוטרופוס שאותו מינה בית המשפט.

המהפכה הגדולה הגיעה בשנת 2016, שנה שבה התקבל התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וניתנה האפשרות לכל אחד לחתום על ייפוי כוח מתמשך. הבשורה הגדולה הגלומה בתיקון לחוק היא האפשרות לתת לכל אדם בגיר, מעל גיל שמונה עשרה, את האפשרות לשלוט בעתיד שלו, גם כאשר הוא יאבד את צלילות הדעת או את כושר ההחלטה.

ייפוי  כוח מתמשך מאפשר לאדם להחליט בעודו בראש צלול ובעל כשירות מי יהיה מוסמך לייצג אותו כאשר הוא יהיה במצב שבו הוא לא יוכל לדאוג לעצמו. בייפוי הכוח המתמשך יכול האדם לתת הנחיות איך הוא רוצה שתיראה שגרת חייו, איך הוא רוצה שינוהלו נכסיו וענייניו הכספיים ואיזה טיפול רפואי הוא יקבל אם הוא יחלה.

וזה ההבדל בין מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט לבין חתימה על ייפוי כוח מתמשך. כאשר ממנה בית המשפט לאדם אפוטרופוס הוא למעשה מוציא ידיו את השליטה על חייו,  אך כאשר אדם חותם על ייפוי כוח מתמשך, הכוח בידיים שלו ורק הוא יקבע איך ייראה העתיד שלו, בכל מצב.

באילו תחומים עוסק ייפוי הכוח המתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יכול לעסוק במספר תחומים, בכל אחד לחוד או בכולם ביחד.

עניינים אישיים – אדם יכול להנחות את מיופה הכוח איך תיראה שגרת חייו עד לפרטים הקטנים, הוא יחליט היכן הוא רוצה לגור, מי יטפל בו, איזה סוג אוכל הוא רוצה, צמחוני או טבעוני למשל, הוא יחליט מהם התחביבים שלו, האם הוא רוצה לקחת חלק בפעילויות במועדון ועוד.

עניינים רפואיים – האדם יוכל להחליט מי הם הרופאים שיטפלו בו, באיזה מוסד רפואי הוא יאושפז, אילו טיפולים רפואיים הוא לא מעוניין לקבל ואיך הוא יטופל גם במצב שבו הוא יענה על ההגדרה של “חולה הנוטה למות”.

ענייני רכוש – האדם החותם על ייפוי כוח מתמשך ינחה את מיופה הכוח איך לנהוג בענייניו הכספיים ובהתחייבויות הכספיות השונות. הוא ינחה את מיפה הכוח איך לנהוג בחשבונות הבנק שלו, היכן להשקיע את כספו ואם הוא בעל עסק הוא יוכל לתת הנחיות לדרך שבה הוא רוצה שהעסק ינוהל. הוא יורה מי ימשיך לנהל את העסק ומי יקבל תפקידים אחרים בזמן שהוא לא יוכל לנהל אותו ועוד.

לסיכום, תיקון לחוק האפוטרופסות שם כנר לרגליו את יסוד כבוד האדם וחירותו במטרה להתחשב ברצונות של האדם גם במצבים שבהם אינו כבר אינו מסוגל להביע את רצונותיו.

לפני שאתם מחליטים לחתום על ייפוי כוח מתמשך, מחליטים את מי למנות ועוד, כדאי לכם להתייעץ עם עורך שיציג לפניכם את כל האפשרויות.

עורך הדין דה-קלו עבר הכשרה מיוחדת בנושא וקיבל הסמכה מטעם האפוטרופוס הכללי לעסוק בתחום, עו”ד דה-קלו מכיר היטב את התחום, הוא יוכל לייעץ לכם איך לערוך נכון את ייפוי הכוח המתמשך. כדאי לדעת  כי לא עורך דין רשאי לחתום על ייפוי כוח מתמשך, רק עורך דין שעבר הכשרה ייחודית וקיבל הסמכה מטעם האפוטרופוס הכללי של המדינה לערוך ולחתום על ייפוי כוח מתמשך.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: