Open/Close Menu Advocates and Notaries

לנוטריון סמכות מיוחדת לאשר, לאמת ולערוך מסמכים משפטיים שונים. סמכות זו הוענקה לנוטריון בחוק הנוטריונים. החתימה של הנוטריון על כל סוג של מסמך מהווה אישור למקוריות מסמך, לזהות אדם אשר חתום על מסמך, על האותנטיות של המסמך ועל העובדה כי המסמך נכתב ונחתם ברצונו הטוב והחופשי של החותם. חתימת הנוטריון היא חתימה מקובלת ומאושרת הן…

נוטריון הוא עורך דין אשר קיבל סמכות מיוחדת בחוק לאשר, לערוך ולאמת מסמכים מסוימים או חתימות בהתאם לסמכויותיו כפי שמגדיר החוק. חתימתו של הנוטריון נחשבת בעיני רשויות שונות כאישור למקוריותו של המסמך, כאישור לזהות החתום על המסמך או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי נוטריון משמשים כראייה בבית המשפט או בפני…

נוטריון הוא עורך דין אשר החוק העניק לו סמכות מיוחדת לאשר, לאמת ולערוך מסמכים משפטיים שונים. החתימה של הנוטריון על כל סוג של מסמך מהווה אישור על מקוריות המסמך, על זהות האדם החתום על המסמך, על האותנטיות של המסמך ועל העובדה כי המסמך נכתב ונחתם ברצונו הטוב והחופשי של החותם. חתימתו של הנוטריון היא חתימה…

נוטריון הוא עורך דין אשר החוק העניק לו סמכות מיוחדת לאשר, לאמת ולערוך מסמכים משפטיים שונים. החתימה של הנוטריון על כל סוג של מסמך מהווה אישור על מקוריות המסמך, על זהות האדם החתום על המסמך, על האותנטיות של המסמך ועל העובדה כי המסמך נכתב ונחתם ברצונו הטוב והחופשי של החותם. חתימתו של הנוטריון היא חתימה…

נוטריון אזרית  נוטריון הוא עורך דין אשר החוק העניק לו סמכות מיוחדת לאשר, לאמת ולערוך מסמכים משפטיים שונים. החתימה של הנוטריון על כל סוג של מסמך מהווה אישור על מקוריות המסמך, על זהות האדם החתום על המסמך, על האותנטיות של המסמך ועל העובדה כי המסמך נכתב ונחתם ברצונו הטוב והחופשי של החותם. חתימתו של הנוטריון…

נוטריון איטלקית   נוטריון הוא עורך דין אשר קיבל סמכות מיוחדת לאשר, לערוך ולאמת מסמכים מסוימים או חתימות בהתאם לסמכויותיו כפי שמגדיר החוק. חתימתו של הנוטריון נחשבת בעיני רשויות המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, כאישור לזהות החתום על המסמך או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי נוטריון משמשים כראייה בבית המשפט או…

נוטריון רומנית במדינת ישראל מתגוררת אוכלוסייה גדולה הדוברת את השפה רומנית, חלק ממנה הם תושבים שהיגרו מרומניה לישראל, חלקם אנשי עסקים, חלק סטודנטים, מהגרי עבודה ועוד. המכנה המשותף לכולם הוא הצורך בהצגת מסמכים הכתובים בשפה העברית ברומניה או מסמכים הכתובים ברומנית בישראל. אלו ואלו, נזקקים לשירותיו של נוטריון הדובר את השפה הרומנית.      …

נוטריון פורטוגזית מעל מאתיים מיליון אנשים ברחבי העולם דוברים את השפה הפורטוגזית, רובם חיים בפורטוגל, בברזיל ומוזמביק. מדינת ישראל מקיימת קשרים בתחום שונים עם המדינות האלו, בתחום העסקים, בתחום הלימודים, בתחום התרבות, התיירות ועוד. כל מי שבא במגע עם אחת מהמדינות האלו, בכל תחום, נדרש בשלב כלשהו לאשר מסמכים והסכמים שונים. כדי לאמת את המסמכים…

שירותי נוטריון ערבית משרד עורכי הדין ונוטריון דה-קלו עוסק מזה 3 עשורים בענפי משפט מגוונים ומשרת לקוחות מישראל ומכל רחבי העולם. על תחומי מומחיותנו נמנים גם שירותי נוטריון ערבית, עברית, טורקית, ספרדית, צרפתית, אנגלית, גרמנית ושפות נוספות. לקוחותינו נהנים מליווי מקצועי ברמה הגבוהה ביותר בין אם הינם גורמים עסקיים, חברות למען הציבור, אזרחי ישראל או…

שירותי נוטריון סינית בעשורים האחרונים נפתחה המעצמה הסינית אל המערב והיא מהכלכלות החשובות בעולם, שגם מושכת מיליוני תיירים מדי שנה. עקב שיתופים כלכליים, אקדמיים ואזרחיים עם ישראל, גובר הביקוש גם לשירותי נוטריון בסינית כפי שמספק משרד עורכי הדין ונוטריון דה-קלו. השירות ניתן עבור מסמכים ואישורים בסינית או הנדרשים לתרגום לסינית, וזאת במגוון שפות לרבות עברית,…

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: