Open/Close Menu Advocates and Notaries

אם נצטרך להגדיר את ההבדל בין צוואה לבין ייפוי כוח מתמשך נוכל לומר כי ייפוי כוח מתמשך הוא צוואה בחיים. בעוד שבכתיבת צוואה מורה האדם מה ייעשה ברכושו ועוד, לאחר מותו, בייפוי כוח מתמשך מנחה האדם איך ייראו חייו בעודו בחיים, אך במצב שבו הוא ” אינו מבין דבר” ואינו מסוגל לקבל החלטות ולנהל את…

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי בעל חשיבות רבה, מסמך שלכל אחד מומלץ לחתום עליו. זהו מסמך המאפשר לאדם לשלוט על חייו ולנהל את ענייניו בהתאם לרצונו גם כאשר הוא יהיה במצב שבו הוא כבר “אינו מבין דבר” ועד למותו. חשוב לדעת כי לא כל עורך דין יכול לערוך את ייפוי הכוח המתמשך. החוק קובע…

בשנת 2017 נכנס לתוקפו אחד התיקונים החשובים המאפשר לכל אדם בגיר, מעל גיל שמונה עשרה, להחליט איך ועל ידי מי הוא יטופל אם וכאשר הוא יאבד את יכולתו לטפל בענייניו בעצמו. זהו אחד התיקונים החשובים והמהפכניים שנחקקו בתחום זכותו של כל אדם בגיר על גופו ועל כבודו. התיקון לחוק נותן לכל אדם את היכולת לקבוע…

אנחנו לא מרבים לחשוב על העתיד שלנו, בדרך כלל אנחנו עסוקים בהווה, אך כל אחד מאתנו עלול להגיע למצב שבו שיקול הדעת יילקח מאתנו, להגיע למצב שבו לא נוכל להביע את רצוננו או לשלוט בו. ייפוי הכוח המתמשך היא תיקון ל”חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות” המאפשר לנו לשלוט בגורלנו גם ברגעים הקשים שבהם אנו עלולים לאבד…

ייפוי כוח מתמשך – מדריך חובה לכל מי שמבקש לערוך ייפוי כוח ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי האפשר לכל אדם מעל גיל שמונה עשרה לקבוע איך ובידי מי יטופלו ענייניו בעתיד במקרה שהוא יגיע למצב שבו הוא לא יוכל לטפל בענייניו בעצמו. האדם הממנה, הכותב את ייפוי הכוח, בוחר בשלב שבו הוא צלול בדעתו…

ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי – כי אפוטרופסות אינה גזירת הגורל ייפוי כוח מתמשך ואפוטרופסות הם שני אמצעים משפטיים המאפשרים למנות לאדם שאינו מסוגל לדאוג לעצמו ממונה שיפעל בשמו ובמקומו כאשר הוא יהיה במצב שבו הוא “אינו מבין דבר” ולא יוכל לנהל ולשלוט על חייו. אחד החששות הגדולים של בני הגיל השלישי, ולא רק,…

חוק זכויות החולה מאפשר לכל אדם להיערך מראש למצב שבו הוא יהיה במצב של “חולה הנוטה למות” ולייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים שבהם הוא לא יוכל לתת הסכמה מודעת לטיפול. חוק החולה הנוטה למות, התשס”ו – 2005 הוא חוק שמטרתו “להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות תוך איזון…

אין אדם שאינו רוצה לשלוט על חייו, אך החיים מזמנים לנו מצבים שבהם אנו לא מסוגלים לקבל החלטות כמו למשל מי שסובל ממחלת אלצהיימר, מדמנציה, מי שנפגע בתאונה או חלה ואיבד את צלילות הדעת ואת כושר ההחלטה ועוד. מצבים אלו לא נעלמו מעיני המחוקק ובשנת 2016 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תיקון המהווה…

ייפוי כוח מתמשך – איך חותמים ומתי זה נכנס לתוקף בשנת 2016 נכנס לתוקפו כלי משפטי חדש אשר שם את כבוד האדם ואת רצונו במרכז. זהו כלי הנותן מענה למצב ביניים שבו נמצא האדם במצב שהוא “אינו מבין דבר” ועד למותו. ה”כלי המשפטי החדש” הוא תיקון לחוק האפוטרופסות והכשירות אשר נכנס לתוקפו בשנת 2016 ונקרא…

חתימה על ייפוי כוח מתמשך למצבים עתידיים של אי יכולת לקבל החלטות ייפוי כוח מתמשך זהו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר וכשיר משפטית לתכנן את עתידו ולהתכונן לימים שבהם הוא יאבד את היכולת לקבל החלטות בענייניו האישיים, הכלכליים או הרפואיים. ייפוי כוח מתמשך מהווה מהפכה בכך שהוא מעניק לאדם את השליטה על חייו גם…

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: