Open/Close Menu Advocates and Notaries

נתוני הסטטיסטיקה מלמדים כי למעלה ממיליון אזרחים ישראלים מחזיקים בדרכון אירופאי המקנה להם הטבות רבות. אם מוצא המשפחה שלכם הוא ממרוקו, יוון, טורקיה, אלג’יר, סוריה, לבנון, בולגריה, מצריים ועוד, הבשורה הטובה היא שגם אתם זכאים לדרכון אירופאי! באוקטובר 2015 אישר הפרלמנט בספרדי חוק המאפשר לצאצאים של היהודים שגורשו מספרד בגירוש ספרד לקבל אזרחות ודרכון ספרדי….

הוצאת אזרחות ספרדית – איך תוכלו להוציא אזרחות ספרדית בדרך פשוטה ומהירה? כחמש מאות ועשרים שנה לאחר גירוש יהודי ספרד שהתרחש בשנת 1492 אישר הפרלמנט הספרדי , באוקטובר 2015, חוק המאפשר לצאצאי המגורשים לקבל אזרחות ספרדית. התנאי הבסיסי עבור הוצאת אזרחות ספרדית הוא הוכחה של קשר דם של המבקש לאבות אבותיו שהיו ממגורשי ספרד. בפועל,…

דרכון ספרדי ללא עורך דין – האם כדאי? באוקטובר 2015 אישר הפרלמנט הספרדי חוק המאפשר ליהודים צאצאי המגורשים מספרד לקבל אזרחות ספרדית ודרכון ספרדי. הדרך לקבלת האזרחות כרוכה בהליכים בירוקרטיים מורכבים ומתישים ורק למי שמתמצא בחוק הספרדי וצבר ניסיון רב בביצוע תהליך קבלת  הדרכון הספרדי, יש סיכויים גבוהים לצלוח את התהליך ולסיים אותו בהצלחה. ספרד…

ממשלת ספרד חוקקה  חוק שלפיו צאצאי המגורשים מספרד בעת גירוש ספרד, שהתרחש בשנת 1492, זכאים לקבל אזרחות ספרדית ודרכון ספרדי. משמעות החוק היא שלמעלה משלושה וחצי מיליון יהודים מרחבי העולם יכולים להגיש בקשה לקבלת הדרכון הספרדי. אזרחים ישראלים שיבקשו אזרחות ספרדית אינם חייבים לוותר על האזרחות הישראלית. החוק מפרט שני קריטריונים עיקריים לקבלת  האזרחות, יש…

אזרחות ספרדית למגורשי ספרד – המדריך המלא כשלושה וחצי מיליון יהודים צאצאים למגורשי ספרד החיים במדינות שונות בעולם זכאים לקבל אזרחות ספרדית בתנאי שיוכיחו שהם נצר למשפחות של מגורשי ספרד. בשנת 2015 חוקק הפרלמנט הספרדי חוק שלפיו הוא מאשר קבלת אזרחות ספרדית למגורשי ספרד החיים בישראל מבלי לוותר על האזרחות הישראלית. מאז קבלת החוק אלפי…

בשנת 2015 חוקקה ממשלת ספרד חוק המאפשר לכל אחד שיוכיח קשר למגורשי ספרד להגיש בקשה לקבלת אזרחות ספרדית. גירוש ספרד שחל בשנת 1942 אילץ יהודים רבים לעזוב את ערש מולדתם, ספרד, ולהגר אל מדינות אחרות. חלק מהיהודים היגרו מיד אל ארצות צפון אפריקה, חלק מהיהודים עברו לפורטוגל עד שכעבור מספר שנים הם גורשו משם והגיעו…

הידעתם, לא רק יוצאי מדינות אשכנז זכאים לקבל דרכון אירופאי, גם אם אתם יוצאי עיראק, רבים מכם זכאים לאזרחות פורטוגלית או ספרדית. בשנת 1942 החל גירוש המוני של יהודי ספרד, חלק גדול מהם חצו את הגבול והגיעו אל פורטוגל השכנה, אך כעבור ארבע שנים החליט גם מלך פורטוגל לגרש את היהודים גם מפורטוגל. היהודים שגורשו…

לאחר גירוש ספרד שהתרחש בשנת 1492 היגרו רבים מיהודי ספרד אל מרוקו, חלקם עברו דרך פורטוגל, אך לאחר שגם משם הם גורשו כעבור מספר שנים הגיעו גם הם אל מרוקו.  אלפים מבין מגורשי ספרד ופורטוגל התיישבו במרוקו, נטמעו בתוך הקהילות הגדולות של מרוקו, שימשו בתפקידים משמעותיים וניהלו חיי מסחר תוססים. במשך כל השנים שמרו יהודי…

לאחר גירוש ספרד ופורטוגל היגרו חלק מהיהודים המגורשים אל לוב. דורות של יהודים היגרו בעל כורחם אל לוב, הם התערו במדינה והייתה להם השפעה רבה תרבותית ודתית על  היהודים שחיו בלוב ערב הגעתם של יהודי ספרד ופורטוגל המגורשים. ערב הקמת מדינת ישראל מנתה הקהילה היהודית בלוב למעלה מארבעים אלף יהודים. לאחר הקמת המדינה עלו רוב…

חלק גדול מיהודי יוון הם צאצאים ליהודים שגורשו מספרד שהיה בשנת 1492, חלק מהיהודים הגיעו ישר ליוון וחלקם עברו דרך פורטוגל. כדי לכפר על העוון שנגרם ליהודים המגושים החליטו שלטונות ספרד ופורטוגל להעניק לצאצאי המגורשים אזרחות ספרדית או אזרחות פורטוגלית. שתי המדינות ספרד ופורטוגל חברות באיחוד ממדינות האירופאי, ולפיכך קבלת דרכון ספרדי או פורטוגלי משמעותו…

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: