Open/Close Menu Advocates and Notaries

החל משנת 2007, השנה שבה הצטרפה רומניה למדינות האיחוד האירופאי, כל מי שמחזיק באזרחות של מדינת רומניה נחשב לאזרח מדינות האיחוד וזכאי לדרכון רומני המעניק הטבות רבות בדיוק כמו הדרכון האירופאי.

מחזיקי הדרכון רומני נהנים מיתרונות והטבות רבות, הם רשאים לגור בכל אחת ממדינות האיחוד, לעבור בין מדינה למדינה ללא סרבולים ועיכובים שונים, לעבוד במדינות האיחוד, לפתוח עסקים, לרכוש נכסי נדל”ן, ללמוד באוניברסיטאות היוקרתיות שאירופה מצעיה וליהנות משכר לימוד מסובסד ולעתים אף ללמוד בחינם ועוד.

מאות אלפי ישראלים בעלי “שורשים רומניים” עשויים להיות זכאים לקבלת אזרחות רומנית, לדרכון רומני ולכל ההטבות הנלוות.

אם גם אתם חולמים על מגורים זמניים באירופה, על לימודים, על עסקים ביבשת אירופה ועוד, צרו קשר עם “משרד עורכי הדין דה-קלו”, המשרד המוביל בסיוע לקבלת אזרחות רומנית.

קבלת אזרחות רומנית – בדקו את מצבכם, אולי גם אתם זכאים לאזרחות ולדרכון רומני

חוק האזרחות הרומנית מפרט מי זכאי לאזרחות רומנית ומהם התנאים שאזרחי רומניה לשעבר יכולים לקבל אזרחות רומנית.

החוק מכיר בשלושה מצבים עיקריים:

לידה – כלל מי שנולד להורה בעל אזרחות רומנית נחשב באופן אוטומטי לאזרח רומני.

אימוץ – ילד המאומץ על ידי הורה בעל אזרחות רומנית, זכאי, ברוב המקרים, לקבל גם הוא אזרחות רומנית.

לאנשים המגישים בקשה לקבלת אזרחות רומנית בהתאם לקריטריונים הייחודים לכל מגיש בקשה.

רוב הישראלים המגישים בקשה לקבלת אזרחות רומנית עושם זאת על בסיס המצב הראשון, גם אם האזרחות של הוריהם הפכה להיות “אזרחות רדומה” כאשר הם עלו לישראל או על בסיס המצב השלישי, הענקת אזרחות על פי בקשה הרלוונטית בעיקר ליוצאי רומניה שאזרחותם נשללה כאשר הם עלו לארץ.

האזרחים הרדומים הם אזרחים שיצאו מרומניה בלי לוותר על האזרחות הרומנית. בקבוצה נמנים:

ילידי רומניה שעלו לארץ מינואר 1950 ועד לפברואר  1952.

ילידי רומניה שעלו לישראל אחרי מאי 1964 ועד לשנת 1966. אומנם, בשנים אלו נדרשו העוזבים את רומניה לוותר על האזרחות הרומנית, אך ברוב המקרים הוויתור על האזרחות לא נרשם ולא תועד.

אזרחי רומניה שהגיעו לישראל אחרי שנת 1971 ולא נדרשו לוותר על האזרחות הרומנית.

האזרחים הרדומים המבקשים לחדש את האזרחות הרומנית צריכים לעבור במסלול של השבת האזרחות. החוק הרומני מכיר גם בצאצאים שלהם כאזרחי רומנייה וגם הם צריכים לעבור במסלול של השבת האזרחות.

קבוצה נוספת היא קבוצה של אזרחי רומניה שנדרשו לוותר על האזרחות הרומנית כאשר עלו לארץ או היגרו אל כל מדינה אחרת, או אזרחים נוספים שאיבדו מסיבות שונות את האזרחות הרומנית.

בקבוצה זו נכללים מאות אלפי ישראל והצאצאים שלהם, שהגיעו לישראל לפני 1.1.1950 או אחרי 1952 עד לחודש מאי 1964 או אחרי שנת 1966.

אזרחי רומניה שנולדו באזורים שהיו שייכים לרומניה בין שתי מלחמות העולם, כמו למשל מולדביה ודרום אוקראינה, כולל צאצאים עד לדור רביעי.

כל מי שנמנה על הקבוצה השנייה ומעוניין בקבלת אזרחות רומנית, צריך להגיש בקשה ל”אישור סטאטוס” בצירוף המסמכים הנדרשים. אם הבקשה תתקבל, יוזמן מגיש הבקשה לקונסוליה הרומנית לצורכי השבעה ולקבלת האישור. לאחר קבלת האזרחות הוא יוכל לפנות לשגרירות הרומנית ולבקש להנפיק לו דרכון רומני.

קבלת אזרחות רומנית – אתם שואלים, עו”ד עופר דה-קלו עונה

שאלה: האם כדי לקבל אזרחות רומנית עליי לוותר על האזרחות הישראלית או להעתיק את מגורי לרומניה?

תשובה: אין צורך לוותר על האזרחות הישראלית או לעבור לגור ברומניה.

שאלה: מהם המסמכים שעליי להגיש כדי לקבל אזרחות רומנית?

תשובה: המסמכים הנדרשים תלויים במצב של כל פונה, האם הוא נחשב ל”אזרח רומני רדום” או שהוא מבקש “אישור סטאטוס” להשבת האזרחות הרומנית. ב”משרד עורכי הדין דה קלו” נשמח לתת מידע על אודות כל המסמכים הנדרשים בהתאם למצב של כל פונה.

שאלה: כמה זמן עליי להמתין עד לקבלת האזרחות?

תשובה: משך הזמן תלוי במצב שלכם. ל”אזרחי רומניה הרדומים” ההליך יהיה יותר קצר מאשר לאלו העותרים להשבת האזרחות הרומנית ולצאצאיהם.

שאלה: האם אוכל להגיש לשלטונות רומניה מסמכים בעברית?

תשובה: לא. כל המסמכים הרשמיים שאותם אתם מגישים חייבים להיות מתורגמים לשפה הרומנית וחתומים על ידי נוטריון.

שאלה: האם עליי לדעת את השפה הרומנית?

תשובה: לא. קבלת האזרחות הרומנית אינה מותנית בידיעת השפה הרומנית.

שאלה: אזרחותי הרומנית אבדה, האם יש לי סיכוי לקבל שוב אזרחות רומנית?

תשובה: כן. לכל מי שאזרחותו הרומנית אבדה יש סיכוי גבוה לקבל שוב אזרחות רומנית, אך בתנאי שאין לו רישום פלילי ויש התאמה בין המסמכים הישראליים למסמכים הרומניים.

שאלה: האם אוכל לגשת לשגרירות רומניה בעצמי ולהתחיל בתהליך קבלת האזרחות או שעליי להיעזר בעורך דין?

תשובה: כל אזרח ישראלי החושב שיש לו בסיס לקבלת אזרחות רומנית יכול לגשת בעצמו ולהגיש בקשה לאזרחות רומנית, אך חשוב לדעת כי זהו תהליך בירוקראטי מורכב, תהליך שבו יש חשיבות רבה לדיוק, לאיסוף כל המסמכים ולהגשה שלהם בצורה הנכונה. לעתים טעות קטנה ואי דיוק  במילוי הבקשה עלולים לגרום לעיכוב משמעותי ולעתים אפילו לדחיית הבקשה.

 

רוצים לדעת עוד על הליך האזרחות הרומנית? לחצו כאן.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: