Open/Close Menu Advocates and Notaries
מהו נוטריון

נוטריון הוא עורך דין המוסמך, בהתאם לחוקי מדינת ישראל, לאמת ולאשר חתימות, לאשר נכונות העתקי מסמכים, לאשר נכונות תרגום מסמכים, לאשר תצהירים, לאשר הסכמי ממון בטרם הנישואין, לאשר צוואות, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים אחרים.

סעיף 19 לחוק הנוטריונים קובע כדלקמן: “אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור”.

מסמכים עליהם חתום עו”ד נוטריון וניתן אישור בחותם הנוטריון קבילים כראיה בפני הרשויות במדינת ישראל ומחוץ לישראל (מחוץ לישראל יהיה צורך גם באישור אפוסטיל או אישור השגרירות/קונסוליה של המדינה לה מיועד המסמך).

נוטריון מוגדר באנציקלופדיה העברית, התשל”ב כדלקמן:  “עובד ציבורי או בעל מקצוע חפשי, המוסמך, בהתאם לחוק, לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים בעלי משמעות משפטית, המיועדים לשמש כראיה בבתי המשפט או בפני רשויות אחרות, במדינה או מחוצה לה”.

במקור המשמעות של המילה נוטריון הינה רשם. באנגלית: Notary, בצרפתית:Notaire, בגרמנית: Notar, בספרדית: Notario.

במילון, Webmaster’s New International Dictionary, מוגדרת המילה “A public officer who takes acknowledgment of, or otherwise attests or certificates, deeds and other writings, or copies of them, usually under his official seal, to make them authentic, and takes affidavits depositions and protests of negotiable paper”.

האם כל עו”ד הינו נוטריון?
לא כל עו”ד מוסמך להעניק שירותי נוטריון! עורך דין ונוטריון המוסמך כנוטריון- עליו להתמחות במסמכים משפטיים ובמקוריותם, לאשר, להעיד, לתרגם ולערוך מסמכים משפטיים, על מנת שיוכל להציגם בבית המשפט בארץ או בחו”ל. יש לציין כי סמכות אישור מסמכים זרים באופן שיהיו קבילים משפטית נתונה באופן בלעדי לעו”ד נוטריון ואי לכך, החוק קובע מדדים וקריטריונים מחמירים אודות דרישות תפקיד הנוטריון ובהם: עו”ד מיומן בעל 10 שנות ותק במקצועו ומוסמך לתפקד כנוטריון מטעם וועדת הנוטריונים. בנוסף, שכ”ט שירותי נוטריון הינו קבוע בחוק עבור כל פעולה נוטריונית וקיים איסור מוחלט לדרוש עלות שונה מהקבוע בחוק.

עורך דין נוטריון מוסמך לבצע את הפעולות כמפורט בסעיף 7 לחוק הנוטריונים, כדלקמן:

 1. אימות חתימה על מסמך (לדוגמא אימות חתימה יכול להיות על גבי יפוי כוח לרכישת דירה, למשכנתא, הסכמים וכו’).
 2. לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;
 3. לאשר נכונותו של העתק מסמך; עו”ד נוטריון יכול לאשר את אמיתות העתק של המסמך, ואישור זה יהיה קביל בארץ ומדינות אחרות.
 4. אשר נכונותו של תרגום מסמך ;עו”ד נוטריון יכול לאשר את תרגומו של מסמך. עורך דין נוטריון יכול לאשר כי מסמך כלשהו שתורגם משפה אחת לשפה אחרת, ובפרט מסמכים רשמיים ומהותיים, תורגמו באופן נכונה ובהתאם למסמך המקורי. לדוגמא, אם ברצונכם להוכיח כי תרגום תעודת לידה משפה כלשהי לעברית תורגם במדויק, יש צורך להגיע לעורך הדין נוטריון בכדי שזה יאשר את התרגום. חשוב להשתמש בשירותי עו”ד ונוטריון השולט היטב בשפות המסמך המקורי והתרגום.
 5. לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת ; עו”ד נוטריון רשאי לאמת תצהיר של אדם כלשהו באמצעות זיהוי וודאי (תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה וכו’).
 6. לאשר שאדם פלוני חי; עו”ד נוטריון יכול לאשר את עצם היותו של אדם עדיין בחיים ואישורו יהיה תקף לאותו יום בו ניתן האישור.
 7. לאשר נכונותה של רשימת מצאי;
 8. לערוך העדה של מסמך סחיר;
 9. לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר
 10. להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר.
 11. לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין (כאשר עסקינן בזוג נשוי יש להסכם את הסכם הממון בפני בית המשפט).
 12. בנוסף לאמור בסעיף 7 לחוק הנוטריונים, לפי חוק הירושה, יכול נוטריון לאשר עשיית צוואה, ולכן מוסמך נוטריון לרשום “צוואה בפני רשות” כשם שמוסמך לכך שופט. עורך דין נוטריון יכול לאמת עשיית צוואה. אישור זה יכול למנוע ויכוחים, מחלוקת משפטית וטענות בדבר אמיתות הצוואה וכשרותה.

עורך דין נוטריון הוא עורך דין אשר להרבה מאוד אנשים יש צורך בשירותיו: אם לזה לשם אימות חתימה, תרגום מסמכים, אישור נכונות העתק מסמכים וכו’. על כן, פניה לעו”ד נוטריון בעל וותק וידע בתחום, תוכל לעזור לכם במקרים רבים.

למידע נוסף בנוגע לשירותי נוטריון לחץ כאן

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: