Open/Close Menu Advocates and Notaries

עם הצטרפותה של רומניה למדינות האיחוד האירופאי, הביקוש לקבלת אזרחות רומנית גובר והולך מיום ליום. רומניה מעניקה לאזרחיה דרכון רומני הנושא את אותן ההטבות והזכויות כמו הדרכון האירופאי. מחזיקי הדרכון הרומני יכולים לנוע בחופשיות בשלל מדינות אירופה, ליהנות מהאפשרות לגור ולעבוד במדינות אלו, ללמוד לימודים אקדמאיים במחירים מסובסדים ומזכויות סוציאליות רבות.

אם אתם נמנים על יוצאי רומניה ורוצים לבדוק את הזכאות שלכם לקבלת אזרחות רומנית בהתאם לחוק אזרחות רומנית, צרו קשר עם “משרד עורכי הדין דה-קלו”. סייענו לרבים לקבל אזרחות רומנית, אנו בטוחים שנצליח לעזור גם לכם.

חוק אזרחות רומנית – מי זכאי לקבל אזרחות רומנית?

חוק האזרחות הרומנית קובע כי את האזרחות הרומנית אפשר להשיג באחת  מהדרכים הבאות: לידה, אימוץ, שבות ועל פי בקשה.

  • קבלת אזרחות רומנית על פי לידה
  • כל הילדים שנולדו ברומניה הם אזרחים רומניים גם אם רק אחד מהוריהם הוא אזרח רומני.
  • הילדים נולדו מחוץ לרומניה, אך שני ההורים או הורה אחד הוא אזרח רומניה הנמנה על יוצאי רומניה.
  • כל ילד הנמצא על אדמת רומניה, גם אם אף אחד מהוריו אינו ידוע, נחשב לאזרח רומני עד שיוכח אחרת.

קבלת אזרחות רומנית על בסיס אימוץ

  • כל ילד שאומץ על ידי אזרחים רומניים, גם אם רק אחד מההורים המאמצים הוא אזרח רומני, נחשב לאזרח רומני. הסכמת הילד תידרש רק אם הוא בגיר.
  • אזרחות הקטין המאומץ נקבעת בהתאם להסכמת ההורים המאמצים. אם יש אי הסכמה בין ההורים, הערכאה השיפוטית המוסמכת לאשר את האימוץ תחליט גם לגבי האזרחות של הילד מתוך התחשבות בטובת הילד.
  • הילד המאומץ עלול לאבד את האזרחות הרומנית במקרה שעדיין לא מלאו לו שמונה עשרה שנה, האימוץ התבטל והוא אינו גר ברומניה.

קבלת אזרחות רומנית על בסיס שבות

חוק אזרחות רומנית מאפשר ליוצאי רומניה שאיבדו את האזרחות שלהם לקבל אותה בחזרה על ידי ביצוע הליך השבות בהתאם למספר קריטריונים. אם בקשתם להשבת האזרחות תיענה בחיוב גם הצאצאים שלהם, עד לדרגה שנייה, יהיו זכאים לקבל אזרחות רומנית.

קבלת אזרחות על בסיס בקשה

חוק האזרחות מאפשר לאזרחים זרים להגיש בקשה לקבלת אזרחות רומנית כאשר הם עונים על מספר תנאים כמו, נולד ומתגורר ברומניה, מוכיח בהתנהגותו זיקה כלפי העם הרומני, מוכר כבעל התנהגות טובה ולא ביצע מעשים פליליים, מלאו לו שמונה עשרה שנים ועוד.

בקשה לאזרחות על בסיס בקשה מיועדת גם למי שהיה בעל אזרחות רומנית בעבר והוא מבקש לחדש אותה מתוך שמירה על מקום מגוריו מחוץ לרומניה. אם תאושר הבקשה, יהיה מגיש הבקשה זכאי לקבלת האזרחות עבורו ועבור צאצאיו.

חושבים שאתם זכאים לקבלת האזרחות, איך תוכלו לקבל אותה?

את הבקשה יש לנסח ברומנית, לצרף אליה את כל המסמכים המוכיחים את קיום תנאי החוק ולהגיש אותה אל ועדת האזרחות ברומניה. אם אתם מתגוררים  מחוץ לגבולות רומניה, תוכלו להגיש את הבקשה במשרדי השגרירות הרומנית במקום מגוריכם. נציגי השגרירות יעבירו את הבקשה אל ועדת האזרחות.

אם לא צירפתם אל הבקשה את המסמכים הנדרשים, תדרוש  מכם הוועדה את צירוף המסמכים בתוך שישה חודשים מיום קבלת הבקשה. אם לא תגישו את המסמכים בזמן,  בקשתכם תידחה.

את המסמכים יש להגיש ברומנית מתורגמים בחתימת נוטריון. את המסמכים הרשמיים יש מדינת ישראל יש להחתים בחתימת אפוסטיל.

הענקת האזרחות הרומנית על בסיס של בקשה או שבות תינתן בהמלצת שר המשפטים ותפורסם ברשומות על ידי המפרסם הלאומי הרומני.

אם בקשתכם לקבלת האזרחות נדחתה, תוכלו להגיש בקשה חדשה כעבור שישה חודשים.

אם בקשתכם לקבלת אזרחות רומנית התקבלה תידרשו להישבע שבועת אמונים לרומניה בפני שר המשפטים או תת מזכיר המדינה שהתמנה לצורך זה. אם אינכם גרים ברומניה תוכלו להישבע בפני ראש המשלחת הדיפלומטית או הנציג הקונסולרי בארצכם.

לסיכום, הבאנו כאן בקצרה את עיקרי החוק הרומני לקבלת אזרחות רומנית. אם אתם רוצים לבדוק את זכאותכם בהתאם לחוק, צרו קשר, נשמח לעזור!

 

רוצים לדעת עוד על הליך האזרחות הרומנית? לחצו כאן.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: