Open/Close Menu Advocates and Notaries

הצטרפות רומניה למדינות האיחוד האירופאי מאפשרת לישראלים רבים לקבל אזרחות רומנית ודרכון רומני וליהנות מיתרונות רבים שמעניק הדרכון הרומני השווה בערכו לדרכון האירופאי.

אם אתם ילדי רומניה, אל תוותרו על הוצאת האזרחות הרומנית, אתם יכולים לעבור את התהליך של קבלת האזרחות לבד, אך חשוב לדעת כי כל שגיאה במילוי מסמכים או היעדר של מסמכים חיוניים בהגשת הבקשה לקבלת אזרחות עלולים לעכב את קבלת האזרחות ובמקרים מסוימים אף להביא לדחיית הבקשה.

הדרך היעילה, הקצרה והמהירה ביותר היא להיעזר באנשי מקצוע שהתמחו בתהליך קבלת האזרחות הרומנית.

אם אתם מעוניינים לייעל את הגשת הבקשה או שאתם מרגישים אבודים או תקועים באמצע הדרך, צוות העובדים המקצועי של “משרד עורכי הדין דה-קלו”, ישמח לעזור לכם!

אזרחות רומנית תהליך – מהם שלבי התהליך?

השלב הראשון הוא בדיקת הזכאות

חוק האזרחות הרומנית קובע כי קבלת האזרחות תינתן בשלושה מצבים, לאדם אשר נולד לאזרח רומני, לאדם אשר אומץ על ידי אזרח רומני או לאדם העונה על קריטריונים מסוימים והגיש בקשה לקבלת האזרחות.

 • אם היגרתם מרומניה לישראל ואזרחותכם לא נשללה עקב עזיבת המדינה ואתם והצאצאים שלכם זכאים לקבל אזרחות רומנית ללא הגבלת הדורות.
 • אם נדרשתם לוותר על האזרחות שלכם כשהיגרתם מרומניה או שהאזרחות שלכם נשללה מכל סיבה אחרת, אתם זכאים להשבת האזרחות, אתם והצאצאים שלכם עד לדור שלישי.
 • אם נולדתם בין שתי מלחמות העולם בחבלי ארץ שהיו שייכים באותה תקופה לרומניה, כמו למשל מולדביה או אוקראינה, אתם והצאצאים שלכם, עד דור שלישי, זכאים לאזרחות רומנית.

השלב השני – שלב הגשת המסמכים

את המסמכים שעליכם להגיש מחלקים לשלושה סוגים, מסמכים המוכיחים את הזכאות, מסמכים המוכיחים את הקשר של האזרח למגיש הבקשה ומסמכים נוספים הנדרשים בהתאם לחוק הרומני.

מסמכים המוכיחים את הזכאות כמו תעודת לידה רומנית או תעודת סטטוס ממשרד הפנים ברומניה המאשרת את זכאותכם לקבלת אזרחות רומנית.

מסמכים המוכיחים את הקשר של האזרח למגיש הבקשה כמו תמצית רישום ממשרד הפנים הישראלי, תעודת לידה או תעודת סטטוס של האדם שבגינו אתם זכאים לאזרחות הרומנית. במקרה שהאדם שבגינו אתם מבקשים את האזרחות נפטר, יש לצרף תעודת פטירה מקורית.

מסמכים הנדרשים על פי החוק הרומני כמו תעודת יושר ממשטרת ישראל , צילום של דרכון ישראלי בתוקף, תעודת לידה ישראלית, תעודת נישואין, אם מגיש הבקשה נשוי ועוד.

בנוסף, על המגיש למלא מספר טפסים:

 • על מגיש הבקשה להצהיר האם הגיש בעבר בקשה דומה.
 • הצהרה של מגיש הבקשה כי לא היה מעורב בעבר ואינו מעורב גם היום בפעילות פלילית או במעשה הנוגד את החוק והביטחון הרומני.
 • הצהרה של מגיש הבקשה על כוונותיו לגור ברומניה או להישאר במקום מגוריו הנוכחי.
 • טופס שבו פרטים אישיים של מגיש הבקשה.
 • אישור על תשלום האגרה.

אם אתם מבקשים להשיב אזרחות שנשללה עליכם לצרף את המסמכים הבאים:

 • תצהיר הכולל את התאריך שבו נשללה מכם האזרחות.
 • מסמך רשמי משלטונות רומניה המאשר את שלילת האזרחות.
 • מסמכים המעידים כי בעת שלילת האזרחות הייתם עדיין ברומניה.

חשוב לדעת:

 • חשוב ללוות את הגשת הבקשה בכל המסמכים הרלוונטיים. אם יש לכם מסמכים או תעודות נוספות המחזקים את הזכות שלכם לאזרחות רומנית, צרפו גם אותם.
 • את כל המסמכים יש להגיש בתרגום לרומנית, תרגום המאושר על ידי נוטריון. מסמכים רשמיים של המדינה יש להגיש בחתימת אפוסטיל.
 • כל בקשה שתוגש עם היעדר מסמכים מאמתים או טעויות במסמכים עלולה לגרור עיכובים, קנסות ופעמים רבות גם לדחיית הבקשה.

השלב השלישי – המתנה לטיפול

בדרך כלל הטיפול אורך בין מספר חודשים לבין מספר שנים. ככל שהגשת הבקשה מורכבת יותר, כמו למשל במקרים של השבת אזרחות, כך התהליך יימשך זמן רב יותר.

השלב האחרון – קבלת אזרחות רומנית ודרכון רומני

אם קיבלתם תשובה חיובית, תוזמנו לשגרירות רומניה בישראל  כדי להישבע שבועת אמונים למדינת רומניה. לאחר ההשבעה תקבלו אישור על זכאותכם לקבלת אזרחות רומנית וכעבור מספר חודשים גם דרכון רומני.

 

רוצים לדעת עוד על הליך האזרחות הרומנית? לחצו כאן.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: