Open/Close Menu Advocates and Notaries
אזרחות פורטוגלית

חוק מגורשי ספרד מאפשר קבלת אזרחות פורטוגלית רק למבקשים בגירים, מעל גיל שמונה עשרה, אך בעקבות תיקון לחוק, גם ילדים יכולים לקבל אזרחות פורטוגלית וליהנות מכל ההטבות והזכויות הגלומים בדרכון הפורטוגזי.

אזרחות פורטוגלית היא הזדמנות פז ודרך נהדרת להשקיע בעתיד של הילדים ולהבטיח כי גם הילדים וגם צאצאיהם בעתיד ייהנו מאינספור הטבות שמקנה הדרכון הפורטוגזי כמו לימודים חינם או בעלות נמוכה במוסדות הלימוד האקדמאיים במדינות האיחוד האירופאי, חופש תעסוקה בכל אחת ממדינות האיחוד, חופש תנועה בין מדינות האיחוד ללא צורך באשרת כניסה או בהחתמת דרכון, אפשרות מגורים ועבודה במדינות האיחוד, הנאה מזכויות סוציאליות משמעותיות ועוד.

כדי לדעת איך אפשר להעניק לילדים קטינים אזרחות פורטוגלית. פנינו אל עורך הדין עופר דה קאלו שצבר ידע רב בתחום, ניסיון וקשרים עם כל הגורמים הרלוונטיים בפורטוגל והגשים את החלום לאינספור מבקשי אזרחות פורטוגלית, מבוגרים, בני זוג וילדים קטינים.

אזרחות פורטוגלית לילדים קטנים – אתם שואלים עורך הדין דה קלו עונה!

שאלה: קיבלתי אזרחות פורטוגלית. האם ילדיי יחשבו לאזרחים פורטוגלים?

תשובה: החוק בפורטוגל מבחין בין שני מצבים:

אזרחות פורטוגלית

 1. כאשר הילד נולד להוריו לאחר שאחד מהם כבר קיבל אזרחות פורטוגלית. במקרה הזה הוא יהיה זכאי לאזרחות פורטוגלית באופן אוטומטי. שימו לב: החוק אינו מתייחס לילד שנולד במהלך תהליך קבלת האזרחות, אלא רק למצב שבו אחד מהוריו כבר סיים את התהליך ונרשם במרשם האוכלוסין הפורטוגזי כאזרח.
 2. ילד שנולד להוריו שעדיין לא קיבלו את האזרחות הפורטוגלית או שהיו בעיצומו של התהליך לקבלת האזרחות. במקרים האלו הילד לא יוכל לקבל באופן אוטומטי אזרחות פורטוגלית.

שאלה: מה ההבדל בין מסלול קבלת דרכון פורטוגלי לילדים ובין המסלול הרגיל למבוגרים?

תשובה: מבוגר המבקש לקבל אזרחות פורטוגלית צריך לפנות לקהילה היהודית בפורטוגל, להוכיח זיקה לגירוש ספרד ולקבל את אישור הקהילה. ילד המעוניין לקבל אזרחות פורטוגלית עושה זאת מכוח חוק האזרחות הרגיל הקיים בפורטוגל לאחר שאחד מהוריו נרשם במרשם האוכלוסים כאזרח פורטוגל, ולכן הוא פטור מהוכחת זיקה למגורשי ספרד ועוד.

השוני העיקרי בין שני המסלולים נובע מהבסיס החוקי שממנו נשאבת הבקשה. בעוד  שהמבוגר נשען על בסיס החוק הפורטוגלי הקובע כי כל מי שהוא צאצא למגורשי ספרד זכאי להגיש בקשה לקבלת אזרחות פורטוגלית בכפוף לתנאים הנדרשים, בקשת הילדים הקטינים נשענת על חוק האזרחות הפורטוגלית, בתנאי שאחד ההורים מוכר כאזרח פורטוגל. השונים בין שני המסלולים משליך על משך הזמן הנדרש לקבלת הבקשה ועל הליכים בירוקראטיים שונים.

שאלה: בתוך כמה זמן יוכל ילדי לקבל אזרחות פורטוגלית?

תשובה: על אף העומס וזמני ההמתנה הארוכים המוכרים לכל מי שמגיש בקשה לאזרחות פורטוגלית, ממשלת פורטוגלית שמה לנגד עיניה מטרה לטפל במסלול מהיר יותר לילדים והיא מעניקה עדיפות לקבלת אזרחות לילדים על פני מבוגרים. ולכן התשובה לבקשות של הילדים ניתנות בתוך מספר חודשים.

שאלה: אלו מסמכים יש לצרף לבקשה לקבלת אזרחות פורטוגלית לילדים?

תשובה: אין רשימה מוסכמת של מסמכים שאותם יש לצרף לבקשה ועורך הדין המטפל בבקשה יבחן כל מקרה לגופו וימליץ על המסמכים הנדרשים.

ככל שמבקשים בגיל קטן יותר אז יותר סיכויים לקבל את האזרחות לילדים. ילדים עד גיל 10 בדרך כלל לא צריכים להגיש הוכחת זיקה. ילדים מעל גיל 10 יש צורך בזיקה כלשהי וילדים בין 14 ל-18 צריך להוכיח זיקה ממשית והדבר קשה יותר.

באופן גורף יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • תעודת לידה של הילד המבקש מתורגמת לשפה הפורטוגזית עם חותמת אפוסטיל ונוטריון.
 • צילום מאומת על ידי נוטריון של הדרכון של הילד, בהדגשה על כל דפי הדרכון, בתוספת חותמת אפוסטיל.
 • תעודת לידה של אחד ההורים בעל אזרחות פורטוגלית או מסמך האזרחות שקיבל ההורה כאשר נרשם במרשם האוכלוסין הפורטוגלי.
 • צילום דרכון מאומת של ההורה שאינו בעל אזרחות פורטוגלית.
 • כדאי וראוי לרשום גם הנישואין של ההורים במידה ויש נישואין.

לבקשה לאזרחות פורטוגלית לילדים קטינים כדאי לצרף מסמכים אשר יצביעו על זיקה לפורטוגל. על כן יש לצרף:

 1. אישור מהקהילה היהודית שהקטין יהודי ושהמשפחה חברים בקהילה.
 2. 2. הוכחה שיש לילד זיקה לפורטוגל כגון:
 • רישום קורס לימוד פורטוגזית
 • חברות במועדון בקבוצת כדורגל פורטוגלית (פורטו / בנפיקה ליסבון)
 • צילום באירועים של השגרירות הפורטוגלית בישראל
 • טיול שורשים בפורטוגל
 • מנוי בספרייה מקומית בפורטוגל
 • במידה ושני ההורים אזרחי פורטוגל זוהי זיקה ממשית
 • רישום נישואין של ההורים בפורטוגל

לסיכום, הוצאת אזרחות פורטוגלית לילדים היא צעד חכם והשקעה נהדרת בעתיד הילדים. הצלחנו להשיג אזרחות פורטוגלית לאינספור ילדים, נשמח לסייע גם לכם בדרך היעילה והקצרה ביותר.

צרו קשר, שיחת ייעוץ, ללא התחייבות!  054-4934493

 

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: