Open/Close Menu Advocates and Notaries

בשלהי המאה החמש עשרה הגיעו חלק ממגורשי ספרד ופורטוגל אל בולגריה, הם היו יהודים מוכשרים, רב לשוניים, חלקם היו סוחרים, חלקם אומנים והם השתלבו היטב במדינה החדשה.

במשך כל השנים הייתה התנועה הציונית פעילה מאוד בקרב יהודי בולגריה ובראשית המאה התשע עשרה הגיעו  לישראל היהודים הראשונים מבולגריה, לאחר קום המדינה הגיעה ממשלת ישראל לסיכום עם הממשלה הבולגרית בדבר מתן היתרי עלייה ליהודי בולגריה ורבים מהם הגיעו לישראל.

כדי לכפר על העוול הנורא שנעשה ליהודים מגורשי ספרד, החליטו ממשלות ספרד ובולגריה להעניק אזרחות ספרדית או בולגרית לצאצאי המגורשים. פורטוגל ובולגריה חברות באיחוד המדינות האירופאי ולכן דרכון בולגרי או דרכון ספרדי נחשבים כדרכון אירופאי ומעניקים את כל ההטבות הניתנות לאזרחי מדינות האיחוד האירופאי.

 

 

הבשורה הטובה: אם גם אתם יוצאי בולגריה, צאצאים למגורשי ספרד, תוכלו לזכות בדרכון אירופאי!

 

דרכון פורטוגלי

הליך הסדרת האזרחות הספרדית או הפורטוגלית מתאים לכל מי שהוא צאצא, אפילו באופן חלקי, ליוצאי בולגריה שמשפחתו הגיעה לבולגריה בעקבות גירוש ספרד ופורטוגל.

חשוב לדעת: כדי לקבל אזרחות פורטוגלית אין צורך לוותר על האזרחות הישראלית ואין צורך לגור בפורטוגל.

יוצאי בולגריה, משרד עורכי הדין דה קאלו יעזור לכם לקבל אזרחות פורטוגלית בדרך המהירה והקלה ביותר!

תנאי הסף לקבלת אזרחות פורטוגלית קלים יותר מהתנאים לקבלת אזרחות ספרדית. אין צורך לדעת פורטוגזית ואין צורך להיבחן על השפה, על החוקה ועל ההיסטוריה והתרבות הפורטוגזית.

כדי לקבל את אזרחות פורטוגלית אין צורך להגיע אל פורטוגל, כל ההליך יכול להתבצע מישראל.

משך הזמן הממוצע לקבלת האזרחות הפורטוגלית הוא כשנתיים.

קטינים יכולים להגיש בקשה לקבת אזרחות פורטוגלית רק כאשר אחד מההורים שלהם הוא כבר אזרח פורטוגלי, ולכן משך הזמן של קטין לקבלת אזרחות פורטוגלית יהיה כפול ויעמוד בממוצע על רבע שנים.

בשונה מהחוק הספרדי, החוק הפורטוגלי אינו מגביל בזמן את האפשרות לקבלת אזרחות פורטוגלית, אך תמיד קיים החשש שממשלת פורטוגל תחמיר את הדרישות ותוסיף קריטריונים נוספים. לכן אם אתם מעוניינים באזרחות פורטוגלית ליוצאי בולגרייה אל תתמהמהו, צרו קשר עוד היום עם “משרד עורכי הדין דה קאלו”.

כל טעות בהגשת הבקשה לאזרחות פורטוגלית עלולה להאריך את משך הזמן לקבלת האזרחות או במקרה הגרוע יותר לשלול את הבקשה.

אל תרשו לעצמכם להפסיד את ההזדמנות, צרו קשר עם “משרד עורכי הדין דה-קלו”, צברנו ידע וניסיון רב, נשמח לסייע לכם בקבלת האזרחות.

 

רוצים לדעת עוד על הליך האזרחות הפורטוגלית? לחצו כאן.

De-Kalo © 2014 De Kalo

logo-footer

Stay in touch: