ID:52744069Passport-style EUROPEAN UNION rubber stamp over a white background.

אזרחות פורטוגלית לצאצאי יהודים ספרדים ממוצא  פורטוגלי – דרכון פורטוגלי = דרכון אירופאי
משרד עורכי הדין דה-קלו יעזור לך להשיג דרכון פורטוגלי

האם אתה/את צאצא למגורשי ספרד? אם כן זכותך לקבל אזרחות פורטוגלית ודרכון פורטוגלי. דרכון פורטוגלי הוא למעשה דרכון אירופאי.
אם אתה/את יוצא/ת טורקיה, בולגריה, יוון , יוגוסלביה (לשעבר), הבלקן, צפון אפריקה וארצות נוספות בהן חיו מגורשי ספרד, כדאי שתבדוק את זכאותך לקבל אזרחות ספרדית או פורטוגלית ודרכון אירופאי (ספרדי ו/או פורטוגלי בנוסף לדרכון הישראלי) מבלי לעזוב את הארץ.
מכיוון שפורטוגל היא מדינה החברה באיחוד האירופי, אזרחות פורטוגלית תקנה לך זכויות מלאות בכל המדינות החברות באיחוד האירופי. דרכון פורטוגלי יקנה לכם זכות ללימודים גבוהים חינם באוניברסיטאות ברחבי אירופה, זכות לעבודה, מענקים שונים, רכישת נדל”ן ומגורים וזכויות נוספות אחרות.
בנוסף, עם דרכון פורטוגלי לא תצטרך ויזה לארה”ב ותוכל להיכנס בחופשיות לכל מדינות האיחוד האירופי.
משרד עורכי הדין דה-קלו הינו ממוצא טורקי ובולגרי ודוברי השפות טורקית, ספרדית, צרפתית, אנגלית ועברית. משרדנו מטפל בפניות של ישראלים לקבלת אזרחות זרה במדינות פורטוגל וספרד.
למשרדנו קשרים ויכולת להוציא תעודת לידה, תמציות רישום, תעודות יושר וכל מסמך אחר הדרוש לשם הוצאת דרכון פורטוגלי ממדינות שונות כגון טורקיה, בולגריה, יוון, מדינות יוגוסלביה לשעבר וארצות אחרות.
משרד עורכי הדין דה-קלו מתמחה בהוצאת אזרחות פורטוגלית. משרדנו יעניק לכם לווי מלא, הכולל הוצאת כל המסמכים הנדרשים, תרגומים ואישורים לשפה הפורטוגזית, אישורי הקהילה היהודית בפורטו / לסיבון / איסטנבול ובישראל, וכל מסמך אחר הדרוש לשם קבלת את הדרכון הפורטוגלי.
משרדנו עורכי הדין דה-קלו עובד בשיתוף פעולה עם משרד עורכי דין בפורטוגל, באיסטנבול, בולגריה, ומדינות יוגוסלביה (לשעבר), מתרגמים במדינות שונות לשפה הפורטוגזית מהשפות עברית, טורקית, בולגרית, יוונית וסרבית לפורטוגזית, אישורי נוטריון לנכונות התרגום, אישורי אפוסטיל מכל מדינה המוזכרת לעיל, וכל פעולה או מסמך הנדרשים לשם קבלת הדרכון הפורטוגלי שהוא למעשה גם דרכון אירופאי.

החוק החדש

sefardistasבחודש מרץ 2015 נכנס לתוקפו צו-חוק מס’ –A/201530 המהווה תיקון לתקנות האזרחות הפורטוגלית, במטרה לקבוע את הדרישות ומפרטות את המסמכים הנדרשים לצורך הענקת אזרחות פורטוגלית לצאצאיהם של יהודים ספרדים ממוצא פורטוגלי.

רקע כללי – החוק הפורטוגלי
בחודש מרץ 2015 נכנס לתוקפו צו-חוק מס’ –A/201530 המהווה תיקון לתקנות האזרחות הפורטוגלית, במטרה לקבוע את הדרישות ומפרטות את המסמכים הנדרשים לצורך הענקת אזרחות פורטוגלית לצאצאיהם של יהודים ספרדים ממוצא פורטוגלי.
ביולי 2013 תיקנה ממשל פורטוגל את חוק האזרחות הפורטוגלי על מנת לאפשר הענקת אזרחות לצאצאיהם של יהודים ספרדים ממוצא פורטוגלי.
על כן, על פי שינויי החקיקה אשר נכנסו לתוקפם באמצעות חוק מס. 43/2013 מ-3 ביולי, צאצאיהם של יהודים ספרדים המעוניינים בקבלת אזרחות פורטוגלית.
בשונה מן המצב הקיים לגבי אזרחים זרים אחרים הרוצים לקבל אזרחות – אינם נדרשים:
א) להיות תושבים חוקיים בפורטוגל במשך שש שנים לפחות, ו-
ב) לשלוט ברמה מספקת בשפה הפורטוגזית.
עם זאת דורש החוק מאזרחים זרים אלה, אשר הינם צאצאים יהודים ספרדים, להוכיח כי הם משתייכים לקהילה ספרדית אשר שורשיה בפורטוגל, בהתבסס על דרישות אובייקטיביות מוכחות לקשר לפורטוגל. עורכי הדין דה-קלו יעזרו לך להשיג אישור זה.
יחד עם זאת, השפעותיו של התיקון לחוק האזרחות הפורטוגלי, אשר בוצע ב-2013 היו תלויות בתיקון לתקנות האזרחות הפורטוגליות. על אף שהתיקון לתקנת האזרחות הפורטוגלית הינו משנת 2013, הרי שהוא אושר רק בחודש ינואר 2015 ע”י מועצת השרים ונכנס לתוקפו בראשית חודש מרס 2015.
כמעט שנתיים לאחר התיקון לחוק האזרחות הפורטוגלי נכנס לבסוף לתוקפו החוק בדבר קבלת אזרחות פורטוגלית ע”י צאצאיהם של יהודים ספרדים.
צו-חוק מס’ A/2015-30 מ-27 בפברואר 2015 מוסיף לתקנות האזרחות הפורטוגליות את סעיף 24-A, המפרט את התנאים הנדרשים מצאצאיהם של יהודים ספרדים המעוניינים לקבל אזרחות ספרדית, קרי:
א) להיות בגירים או עצמאיים על פי החוק הפורטוגלי;
ב) להיות לא הרשעות פליליות בפשע הכרוך בעונש מאסר של למעלה משלוש שנים על פי החוק הפורטוגלי;
ג) לציין ולהוכיח את נסיבות השתייכותם לקהילה ספרדית ממוצא פורטוגלי.

החוק מפרט גם את המסמכים אותם על המבקש להציג בנוסף לבקשת לקבלת אזרחות פורטוגלית:
א) תעודת לידה;
ב) רישומים פליליים אשר הונפקו ע”י הרשויות הפורטוגליות, בארץ לידתו/ה והמדינה בה הוא/היא אזרח/ית ומדינות כלשהן בהן הוא/היא מתגורר/ת;
ג) מסמכים המוכיחים השתייכותו של המבקש לקהילה ספרדית אשר שורשיה בפורטוגל על פי אילן יוחסין ואת המסורת של ההשתייכות לקהילה זו.

המסמך הנזכר בסעיף ג’ לעיל יהיה תעודה אשר תונפק ע”י קהילה יהודית המהווה גוף דתי המוכר עפ”י החוק הפורטוגלי, המעידה על השתייכותו של המבקש לקהילה ספרדית אשר שורשיה בפורטוגל, בהתבסס על שם המשפחה, השפה המדוברת במשפחה, אילן היוחסין והזיכרון המשפחתי;
למשרדנו קשרים עם הקהילות היהודיות בליסבון ופורטוגל.
במידה ותעודה כזו אינה בנמצא, ניתן לבצע את ההוכחה באמצעות מסמך מאומת אשר יונפק ע”י הקהילה היהודית אליה משתייך המבקש, ויכלול הצהרה בדבר השימוש בביטויים בפורטוגזית בטקסים יהודיים או השימוש בשפת הלדינו כשפת הקהילה; או באמצעות רישומים תיעודיים מאומתים, כגון רשומות של בתי כנסת או בתי עלמין יהודיים, וכן היתרי מגורים, מסמכי בעלות, צוואות וראיות אחרות לקשר המשפחתי של המבקש לקהילה ספרדית אשר שורשיה בפורטוגל.
על פי החוק התקף כעת, יש באפשרותו של אזרח זר, אשר הינו צאצא של יהודים ספרדים ומוכיח את השתייכותו לקהילה ספרדית אשר שורשיה בפורטוגל, לקבל אזרחות פורטוגלית, מבלי שיהיה מחויב להתגורר בפורטוגל במשך שש שנים לפחות, או לשלוט ברמה מספקת בשפה הפורטוגזית.

פורטוגל – הקשר היסטורי
bigstock-Map-Of-Spain-And-Portugal-Clo-82144169לאחר הצו אשר פרסם המלך מנואל הראשון של פורטוגל בשנת 1496, לפיו על כל היהודים להמיר דתם לנצרות או לעזוב את המדינה, הקימו יהודים מחצי האי האיברי קהילות במדינות דוגמת הולנד, בריטניה וטורקיה וכן באזורים מסוימים בצפון אפריקה ולאחר מכן במדינות אמריקה, קרי ברזיל, ארגנטינה, מקסיקו וארצות הברית.
חרף הרדיפות והגירוש מארץ אבותיהם, שמרו רבים מן היהודים הספרדים אשר מוצאם מפורטוגל וצאצאיהם, לא רק על השפה הפורטוגזית, אלא גם על הטקסים הפולחניים של הפולחן היהודי אשר היו נהוגים בפורטוגל, תוך שהם שומרים במשך דורות על שמות משפחתם, הפריטים והמסמכים המעידים על מוצאם הפורטוגלי, לצד זיכרונות חזקים, אשר בזכותם הם עונים על ההגדרה של ‘יהודים פורטוגלים’ או ‘יהודי האומה הפורטוגלית’.
צו-חוק מס’ A/2015-30 מ-27 בפברואר, התקף כעת, מעניק לצאצאיהם של יהודים ספרדים אשר מוצאם בפורטוגל את הזכות לשוב למדינה באמצעות קבלת אזרחות פורטוגלית באופן של אזרוח ולהשתלב בקהילה הלאומית, על כל הזכויות והחובות הכרוכות בכך.
ממשלת פורטוגל אישרה ב-29 בינואר 2015 את הצו החוקי המסדיר את הענקת האזרחות הפורטוגלית באמצעות אזרוח לצאצאיהם של יהודים ספרדים.

בניגוד למדינות אחרות, אין הזכות לקבלת אזרחות פורטוגלית מוגבלת בזמן.
צו חוקי זה מהווה הסדרה של חוק 43/2013 – אשר אושר ב-21 במאי 2013 – המספק סופסוף לצאצאיהם של יהודים ספרדים את “החתיכה החסרה” הנדרשת לצורך הגשת בקשה לקבלת אזרחות פורטוגלית.
שר המשפטים הפורטוגלי החל בהענקת אזרחות פורטוגלית לצאצאיהם של יהודים ספרדים.

מסגרת משפטית להוצאות דרכון פורטוגלי
מאז פברואר שנת 2015 הממשלה הפורטוגלית רשאית להעניק אזרחות פורטוגלית לצאצאים של יהודים ספרדיים פורטוגליים, אשר מדגימים קשר מסורתי לקהילה ספרדית ממוצא פורטוגלי.
אף כי החוק הפורטוגלי המתאים – חוק 43/2013 – אושר ב-31 במאי 2013, ההסדרה של החוק נכנסה לתוקף רק בפברואר 2015.
החוק הפורטוגלי – חוק 43/2013 – קובע כאמור להלן:
“הממשלה הפורטוגלית רשאית להעניק אזרחות לצאצאים של יהודים ספרדיים פורטוגליים אשר מדגימים קשר מסורתי לקהילה עם מוצא ספרדי פורטוגלי, בהתבסס על דרישות אובייקטיביות מוכחות של קשר עם פורטוגל, כגון שמות משפחה, שפת משפחה, מוצא ישיר או עקיף”.

דרישות אשר חייבות להתמלא על מנת להשיג אזרחות פורטוגלית:
להיות בגיר או משוחרר לפי החוק הפורטוגלי;
לא להיות מורשע בפשע אשר ניתן לענישה לפי החוק הפורטוגלי של שלוש שנות מאסר או יותר;
להצהיר ולהדגים בבקשה את הנסיבות אשר מבססות את המסורת של השתייכות לקהילה ספרדית ממוצא פורטוגלי.
שלושה גורמים חייבים להיות מובאים בחשבון כשמפרשים את רוח ולשון החוק הפורטוגלי:
1 – החוק דורש קשר מסורתי לקהילה ספרדית ממוצא פורטוגלי, אשר משמעותו כי חייב עדיין להתקיים כיום, לא רק שושלת ביולוגית וזיכרון בלבד של פורטוגל ושל קהילה יהודית פורטוגלית היסטורית, אלא גם קשר רגשי לאותו זמן רחוק, אשר נשמר במהלך מאות שנים במסורות משפחתיות, בנכסים משפחתיים או בשפה. למסקנה זו יש השפעות חשובות. לדוגמא, מגיש בקשה אשר מבקש אזרחות פורטוגלית אך ורק למטרה של השגת דרכון אירופאי לא ידגים את “הקשר הרגשי” הנדרש לקהילה הספרדית הפורטוגלית העתיקה. ההסבר להצעת החוק אשר נידון בפרלמנט לפני ההצבעה על החוק ואשר מהווה גורם פרשני לפי החוקה האזרחית הפורטוגלית, מבהיר באופן ברור מאוד מה הכוונה ב”קשר מסורתי”.
2 – אף כי החוק מתייחס באופן אבסטרקטי לצאצאים של יהודים ספרדיים פורטוגליים (יהודים או לא), הדבר הכרחי כי הם כעת או היו קשורים לקהילה ספרדית יהודית (משפחה, בית כנסת, מוסד תרבותי וכד’) לפחות עד לדור של הסבים והסבתות של מבקש הבקשה, קשר אשר בלעדיו אין זה אפשרי לטעון ל”קשר מסורתי” לפורטוגל ולקהילה היהודית ההיסטורית.
3 – הוכחה קשר למצוא פורטוגלי. זיקה תרבותית וקשר דם ליהודי פורטוגל שגורשו, תעודות ומסמכים מעידים אותם יש להציג בפניה רשות האוכלוסין בפורטוגל. ניתן לעשות זאת גם באמצעות כתובה רלוונטית, חוו”ד היסטוריון מומחה וכיו”ב המתמחים באיתור ועדויות אודות מסלול ההגירה של אבותיו של מבקש האזרחות הפורטוגלית. אלה הם הקריטריונים הבסיסיים. המבקש יהיה זכאי להשיג את התעודה בתנאי כי הוא/היא יכולים להוכיח שושלת ישירה או עקיפה וכן קשר רגשי. שם המשפחה יכול להיות גורם בהוכחת השושלת.

מהם הצעדים הנדרשים על מנת להשיג אזרחות פורטוגלית ודרכון פורטוגלי לצאצאי מגורשי ספרד:
Portugal

צעד 1: תעודה אשר מונפקת על ידי הקהילה היהודית הפורטוגלית
המבקש אזרחות פורטוגלית חייב להשיג קודם תעודה מהקהילה היהודית הפורטוגלית אשר מעידה על הקשרים שלו/שלה לקהילה יהודית ספרדית ממוצא פורטוגלי.
בקשה לתעודה זו חייבת להיות ממוענת לקהילה היהודית של פורטו או לקהילה היהודית של ליסבון.

בקשה לתעודה

על הבקשה לתעודה אשר מונפקת על ידי הוועדה של הקהילה היהודית להיות מלווה במסמכים הבאים (על כל המסמכים להיות מתורגמים לפורטוגלית):
• העתק של הדרכון;
• תעודת לידה או מסמך דומה אשר מכיל את תאריך הלידה, מקום הלידה ושמות ההורים של המבקש;
• הוכחת תושבות;
• הראיות התומכות אשר עלולות להידרש לשם הערכה מתאימה של העניין והחלטה, דהיינו, כתובה, תעודה מהרבנות המקומית, וכדומה.
• תשלום אגרה לקהילה היהודית ( 500€ לכל תעודה; 250€ לכל חבר משפחה של המבקש).

לפי הקהילה היהודית הפורטוגלית כל הראיות האמורות להלן הן קבילות:
• ראיות נסיבתיות: מוצגות בכל אמצעי שהוא, בתנאי כי כאשר הן נשקלות באופן נפרד או בצירוף עם ראיות ישירות, הן נחשבות כמשכנעות לגבי התוקף של הטענה לקשרים של המבקש לקהילה יהודית ספרדית ממוצא פורטוגלי.
• ראיות בצורת מסמכים (ראיות ישירות): מוצגות על ידי רשומות משפחתיות, אילן יוחסין, ארכיוני קהילה המתייחסים ללידות, נישואים, מיתות, רשימות בתי קברות וקברים, מרשמים של ברית מילה או בר מצווה (טקסים של מילה ובגרות דתית בהתאמה), ארכיונים ממשלתיים אשר מראים הגעות מפורטוגל, רשימות נוסעים על ספינה ונוסעים המגיעים מפורטוגל.
• ראיות בצורת עדות: הצהרות של עדים אשר עשויים לאמת את המסורת בעל פה של המשפחה. ראיות בצורת עדות חייבות להיות מוצגות בכתב כתצהיר כתוב, חתום על ידי העדים ומאומת/מאושר על ידי עורך דין. ההצהרות או התצהירים בכתב חייבים להיות מלווים על ידי העתקים מאומתים של הדרכונים של העדים או העתקים מאומתים של מסמכי הזיהוי שלהם. העדים עצמם חייבים להיות אמינים והתצהירים או ההצהרות שלהם משכנעים.
• ראיות מומחיות: חוות דעת מומחה / מומחה לפזורה היהודית פורטוגלית. ראיות המומחיות חייבות להיות מוצגות בכתב. הדו”חות או הדעות של המומחה לפזורה הפורטוגלית חייבים להיות מוצגים בכתב וחתומים על ידי המומחה / ספציאליסט הנדון, עם קורות החיים הביוגראפיים שלו / שלה וחתימתם המאומתת על ידי עורך דין.

צעד 2: בקשה לאזרחות פורטוגלית
לאחר שלמבקש יש תעודה מאת הקהילה היהודית אשר מעידה על הקשרים שלו / שלה לקהילה יהודית ספרדית ממוצא פורטוגלי, הוא / היא יכול להגיש בקשה לאזרחות פורטוגלית.
בקשה לאזרחות פורטוגלית
הבקשה לאזרחות פורטוגלית אשר ממוענת לממשלה הפורטוגלית על ידי עורכי דין חייבת להיות מלווה במידע ובמסמכים הבאים (כל המסמכים חייבים להיות מתורגמים לפורטוגלית, כולל אישורי אפוסטיל):
מידע:
שם מלא;
תאריך לידה;
מצב אזרחי;
מקום הלידה;
אזרחות;
זיקה;
מקצוע;
מקום מגורים נוכחי;
אינדיקציה של המדינות בהן המבקש חי בעבר;
חתימה של המבקש, מזוהה באופן אישי (אלא אם כן נעשתה בנוכחות של עובד של שירות או מומחה של מרכז השירות לקבלת הבקשה), או של עורך הדין בשמו של המבקש.

מסמכים:
תעודה שהונפקה על ידי קהילה יהודית מוכרת בפורטוגל אשר מעידה על הקשרים של המבקש לקהילה יהודית ספרדית ממוצא פורטוגלי;
ייפוי כוח המעניק סמכויות ספציפיות לעורכי הדין;
תעודת הלידה של המבקש אשר הונפקה תוך ששת החודשים הקודמים ואומתה על ידי הקונסוליה הפורטוגלית בארץ המוצא של המסמך הנדון או אומתה על ידי רשות מוסמכת.
רשומות פליליות ממדינת הלידה של המבקש ומהמדינה בה הוא / היא אזרח, כמו גם מאותן מדינות בהן המבקש התגורר, אשר הונפקו בתוך תשעים הימים הקודמים, מאומתות על ידי הקונסוליה הפורטוגלית בארץ המוצא של המסמכים שבנדון;
רשומות פליליות פורטוגליות (אשר עורכי הדין של המבקש רשאים להשיג עבור המבקש בפורטוגל);
העתק מלא של דרכונו של המבקש מאומת על ידי קונסול פורטוגלי או מאושר על ידי רשות מוסמכת.
אינדיקציה של הנסיבות אשר מבססות את הקשר לקהילה פורטוגלית ממוצא ספרדי וראיות מסוימות לנסיבות אלה, לא רק באמצעות התעודה אשר הונפקה על ידי הקהילה היהודית של פורטוגל;

צעד 3: השגת דרכון פורטוגלי
לאחר שאזרחות פורטוגלית הוענקה למבקש, הרשם של משרד הרשומות המרכזי של פורטוגל ינפיק את תעודת הלידה הפורטוגלית של המבקש.
לאחר שלמבקש יש את תעודת הלידה הוא / היא צריכים לקחת אותה לקונסוליה הפורטוגלית הקרובה ביותר על מנת להשיג דרכון פורטוגלי.

סוגיות שונות:
בני זוג וילדים מתחת לגיל 18:
האזרחות הפורטוגלית אשר מוענקת לצאצאים של יהודים ספרדים היא אזרחות נרכשת ולא אזרחות מקורית.
השגת האזרחות משמעותה כי היא נכנסת לתוקף רק בתאריך בה היא מונפקת על ידי מרשם השגת האזרחות בסמוך למרשמים המרכזיים.
כך, אזרחות אשר הושגה באופן נרכש אינה ניתנת להעברה לילדיו של המבקש הבגירים באופן חוקי בזמן הרישום של השגת האזרחות.
בנוגע לילדים אשר הם חסרי כשירות או מתחת לגיל 18 בזמן של רישום השגת האזרחות, האזרחות ניתנת להעברה, כל עוד עומדים בדרישות החוקיות.
משמעות הדבר היא כי, עד כה, בני הזוג או הילדים של המבקש לא יכולים לבקש באופן ישיר ומיידי אזרחות פורטוגלית לפי המסגרת של צאצאי היהודים הספרדיים.
הם חייבים לבקש באמצעות הדרך הרגילה.
היינו בקשר עם הקהילה לגבי שאלה מסוימת זו והם אמרו לנו כי בניגוד לכל הציפיות אין להם כל החלטה מאת הממשלה, עד כה, בנוגע לתיקון של החוק לגבי ילדים ובני זוג.
לפי הקהילה, הבחירות לממשלה הגיעו מאוחר מדי לתהליך זה, אשר טופל בהקדם האפשרי. נכון לעכשיו הדבר היחיד אשר מובטח להם הוא כי נושא זה יוסדר, אפילו אם זה על ידי חוק מיידי של האסיפה הרפובליקנית, מאחר ויש תמימות דעים בין המפלגות הפוליטיות.

תחת המשטר הקיים, רק לאחר שהאזרחות לפי צאצאות ספרדית מוענקת, אשתו/בעל וילדיו יכולים לבקש.
הילדים יכולים להשיג תעודה ספרדית מאת הרבנות הטורקית אך הם אינם יכולים לבקש אזרחות כצאצאים ספרדים עד שהם מגיעים לגיל 18. תחת המשטר הכללי הם חייבים לחכות לכך שהאזרחות של אביהם/אימם תוענק.
בני זוג יכולים לבקש באמצעות הדרך הרגילה; לפי חוק האזרחות הפורטוגלי, בפסקה 3, השגה במקרה של נישואים, מגורים משותפים:
1 – האזרח הזר הנשוי במשך יותר משלוש שנים לאזרח פורטוגלי רשאי להשיג אזרחות פורטוגלית על ידי הצהרה אשר נעשית במהלך הנישואים.

אף כי, אנו חייבים לציין כי משטר זה מאוד הדוק, מאחר ובן הזוג של האזרח הפורטוגלי חייב להדגים את הקשר האפקטיבי שלו/שלה לקהילה הפורטוגלית.
בנוסף לקיום של קשרי משפחה קרובים עם בעלי אזרחות פורטוגלית, הכרחי להציג מערכת של דרישות וגורמים, דהיינו מקום מגורים חוקי בפורטוגל, אחווה תרבותית, השתלבות חברתית, אינטרסים כלכליים ישירים, וכדומה.
הייתה לנו שיחה עם הקהילה היהודית של פורטו ביולי האחרון על מנת להבהיר לנו נושאים אלה.
אנו מתרגמים להלן את הדוא”ל אשר הקהילה שלחה לנו: “החוק קובע כי הקהילה היהודית של פורטו יכולה להנפיק תעודות עבור ה”צאצאים” של יהודים ספרדיים פורטוגליים. בהתכנסות זו, קהילה זו רשאית להנפיק את התעודה למועמד(ים) אשר הוא (הם) צאצא(ים) של יהודים ספרדיים פורטוגליים.
אם רק בן זוג אחד הוא “צאצא” של יהודים ספרדיים פורטוגליים, רק הוא/היא יכולים לקבל אישור. אם שניהם כאלה, הדבר אינו מונע מהקהילה להנפיק תעודות עבור שניהם.
הקהילה רשאית להנפיק את התעודה לבן זוג (או לכל אדם) אשר עבר התגיירות ברת תוקף ליהדות (כלומר, בדרך אורתודוקסית) אם הוא/היא צאצא של יהודים ספרדיים פורטוגליים ושמר על כמה מסורות של הקהילה היהודית העתיקה ממוצא פורטוגלי.
בזמן זה, החוק אינו ברור לגבי בני זוג וילדים קטינים של המועמד לתעודה, אבל על ידי הפעולה של הקהילה הישראלית בפורטו ליד משרד המשפטים, המבקשת צו יישום או חוזר פרשני, אנו משוכנעים כי תוך מספר שבועות, בת הזוג של המועמד לתעודה רק תצטרך להיות נשואה למשך יותר משלוש שנים, וילדים קטינים יוכלו להשיג תעודה על ידי בקשה של ההורים, מבלי להראות קשר “אפקטיבי” לקהילה הלאומית, אשר באופן ברור אין להם.”
מאחר והם הצהירו בדוא”ל שלהם כי הם מנסים להשיג צו או חוזר פרשני מאת הממשלה הפורטוגלית ביקשנו מהם עדכון לגבי עניין זה. תוכלו למצוא להלן את התרגום של הדוא”ל שלהם: “בוקר טוב. אין כלום בינתיים. הבחירות לממשלה הגיעו מאוחר מדי לתהליך זה, אשר טופל בהקדם האפשרי. אנו נודיע ברגע שיהיה לנו את המידע הזה. לעת עתה הדבר היחיד אשר הובטח לנו הוא כי נושא זה יוסדר, אפילו אם זה על ידי חוק מיידי של אסיפת הרפובליקה, מאחר ויש תמימות דעים בקרב המפלגות הפוליטיות. כל טוב.”

תשלומים
תשלומי קהילה: הקהילה היהודית גובה סכום גלובלי של 500€ (חמש מאות אירו) עבור כל תעודה ראשונה וכן 250€ (מאתיים וחמישים אירו) עבור תעודה לחברי אותה משפחה.
תשלומים ממשלתיים: מרשם הרשומות המרכזי גובה סכום גלובלי של 250€ (מאתיים וחמישים אירו) עבור ההשגה של אזרחות על ידי הליך התאזרחות.
הוצאות עבור הנפקת תעודות שונות בארץ ובעולם, תרגומים לשפה הפורטוגזית ושכר טרחת עורכי דין בארץ ובפורטוגל.

תוך כמה זמן אפשר לקבל אזרחות פורטוגלית / דרכון פורטוגלי?
הזמן הממוצע אשר לוקח מהרגע בו בקשה לאזרחות פורטוגלית מוגשת לממשלה הפורטוגלית ועד אשר האזרחות הפורטוגלית מוענקת הוא בערך 6/8 חודשים ואין זה הכרחי למועמד לבוא לפורטוגל באופן אישי על מנת להשיג את האזרחות הפורטוגלית, מלבד במקרים בהם, בהיעדרן של ראיות אחרות, הדבר עשוי להידרש כדי להוכיח את יכולתו של המועמד לדבר פורטוגלית.

משרד עורכי הדין דה-קלו ישמח לעמוד לשרותכם וידאג לכם להוצאת אזרחות פורטוגלית ודרכון פורטוגלי 

עמודים נוספים:

אזרחות פורטוגלית לבן זוג
אזרחות פורטוגלית לבת זוג
אזרחות פורטוגלית לקטינים
אזרחות פורטוגלית ליוצאי בולגריה
אזרחות פורטוגלית ליוצאי טוניס
אזרחות פורטוגלית ליוצאי טורקיה
אזרחות פורטוגלית ליוצאי יוון
אזרחות פורטוגלית ליוצאי לוב
אזרחות פורטוגלית ליוצאי מרוקו
אזרחות פורטוגלית ליוצאי עיראק
אזרחות פורטוגלית ליוצאי צפון אפריקה
איך מוציאים פספורט פורטוגלי
בקשה לדרכון פורטוגלי
דרכון פורטוגלי ללא עורך דין
דרכון פורטוגלי למגורשי ספרד
הגשת בקשה לקבלת דרכון פורטוגלי
הוצאת דרכון לפורטוגל
החוק הפורטוגלי
הפקת אזרחות פורטוגלית לישראלים
הפקת אזרחות פורטוגלית